Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia komunikacji w autyzmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ZKA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia komunikacji w autyzmie
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II roku stud. podyplomowych: logopedia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna klasyfikację i terminologię zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

Zna zasady diagnozy logopedycznej i terapii dzieci z ASD

Umiejętności

Umie stworzyć program terapii logopedycznej dla dziecka z ASD

Umie dobrać metody terapeutyczne stosownie do potrzeb dziecka

Potrafi formułować diagnozę logopedyczną dziecka z ASD

Kompetencje społeczne

Jest wrażliwy na potrzeby dziecka z ASD

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kwasiborska-Dudek
Prowadzący grup: Joanna Kwasiborska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Joanna Kwasiborska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Wypowiedzi słuchacza podczas zajęć

Forma pisemna

Wypowiedzi słuchacza podczas zajęć, forma pisemna

Pełny opis:

Wykłady

1. Pojęcie autyzmu, a także ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu). Klasyfikacje DSMV, ICD-10, kryteria diagnostyczne autyzmu

2. Przyczyny ASD

3. Czas wystąpienia ASD, pierwsze objawy

4. Badania przesiewowe

5. Reakcje na środowisko fizyczne, rozwój poznawczy, rozwój ruchowy, inne zachowania osób z autyzmem

6. Teoria Delecato, Teoria umysłu, Neurony zwierciadlane, Teoria centralnej koherencji

7. Mowa osób z ASD (zaburzenia rozwoju mowy, podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się osób z autyzmem)

8. Terapia dzieci z autyzmem: terapia behawioralna, ESDM, Metoda Opcji, RDI

9. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem:, Handle, Metoda Tomatisa, SI, Program Aktywności Knillów, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapia

ĆWICZENIA

1. Diagnoza i terapia dzieci z Autyzmem

2. Diagnoza różnicowa Autyzmu z innymi zaburzeniami

3. Konstruowanie programu terapii

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Pietras T., Witusik A., Gałecki P. „Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia” Continuo, Wrocław 2010

2. Atwood T. „Zespół Aspergera” Zysk i S-ka Poznań, 2006

3. Winter M. „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006

4. Lovaas I. ”Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP, Warszawa, 1993

5. Pisula E. „Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia” Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2010

6. Pisula E. „Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

7. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., „Autyzm i Zespół Aspergera” PZWL, Warszawa 2009

8. Jackson L. „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” Fraszka Edukacyjna Warszawa 2010

9. Schopler E., Reichler R. J., Bashford A., Lansing M. D.,. Marcus L. M "Profil psychoedukacyjny", SPOA, Gdańsk 1995r.

10. Cieszyńska J., Korendo M. „Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia”, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008.

11. Jaklewicz H. (red.) „Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych” – konferencja naukowa, Gdańsk, 1997, Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk, 1998

12. Błeszyński J. (red.) „Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem” Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2005

13. Hilde De Clercq „Autyzm od wewnątrz – przewodnik” Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją „Synapsis”, 2007

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu)

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

10+5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kwasiborska-Dudek
Prowadzący grup: Joanna Kwasiborska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska, Agata Mężyk
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Wypowiedzi słuchacza podczas zajęć

Wypowiedzi słuchacza podczas zajęć, forma pisemna

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Pojęcie autyzmu, a także ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu). Klasyfikacje DSMV, ICD-10, kryteria diagnostyczne autyzmu

2. Przyczyny ASD

3. Czas wystąpienia ASD, pierwsze objawy

4. Badania przesiewowe

5. Reakcje na środowisko fizyczne, rozwój poznawczy, rozwój ruchowy, inne zachowania osób z autyzmem

6. Teoria Delecato, Teoria umysłu, Neurony zwierciadlane, Teoria centralnej koherencji

7. Mowa osób z ASD (zaburzenia rozwoju mowy, podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się osób z autyzmem)

8. Terapia dzieci z autyzmem: terapia behawioralna, ESDM, Metoda Opcji, RDI

9. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem:, Handle, Metoda Tomatisa, SI, Program Aktywności Knillów, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapia

LICZBA GODZIN: 10

ĆWICZENIA:

1. Diagnoza i terapia dzieci z Autyzmem

2. Diagnoza różnicowa Autyzmu z innymi zaburzeniami

3. Konstruowanie programu terapii

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

1. Pietras T., Witusik A., Gałecki P. „Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia” Continuo, Wrocław 2010

2. Atwood T. „Zespół Aspergera” Zysk i S-ka Poznań, 2006

3. Winter M. „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006  

4. Lovaas I. ”Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP, Warszawa, 1993

5. Pisula E. „Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia” Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2010

6. Pisula E. „Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

7. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., „Autyzm i Zespół Aspergera” PZWL, Warszawa 2009

8. Jackson L. „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” Fraszka Edukacyjna Warszawa 2010

9. Schopler E., Reichler R. J., Bashford A., Lansing M. D.,. Marcus L. M "Profil psychoedukacyjny", SPOA, Gdańsk 1995r.

10. Cieszyńska J., Korendo M. „Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia”, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

11. Jaklewicz H. (red.) „Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych” – konferencja naukowa, Gdańsk, 1997, Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk, 1998

12. Błeszyński J. (red.) „Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem” Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2005

13. Hilde De Clercq „Autyzm od wewnątrz – przewodnik” Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją „Synapsis”, 2007

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10+5g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 15g

Przygotowanie się do egzaminu 20g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska, Agata Mężyk
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Joanna Kwasiborska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kwasiborska-Dudek
Prowadzący grup: Joanna Kwasiborska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.