Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca z rodzicami i specjalistami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca z rodzicami i specjalistami
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obow. dla stud. pod.: wsp. rozw. dzieci (0-5) w ramach pomocy - psych.-pedagog. w żłob. i przedszk.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna skuteczne sposoby komunikacji międzyludzkiej

Student wie jak budować współpracę z rodzicami i specjalistami w placówce

Student ma świadomość jakie postawy i zachowania przyjmują rodzice którzy: utrudniają współpracę, są nadopiekuńczy względem dziecka, przejawiają zachowania agresywne względem dziecka i innych

Umiejętności

Student potrafi komunikować się w duchu empatii

Kompetencje społeczne

Student rozumie, że aby zmienić na lepsze losy dziecka trzeba współpracować tak z rodzicami jak i ze specjalistami w placówce

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

kolokwium

Zadanie praktyczne, scenki na zajęciach

Pełny opis:

1. Współpraca z rodzicami w świetle dostępnych dokumentów prawnych

2. Skuteczne sposoby komunikacji interpersonalnej: komunikacja werbalna i pozawerbalna

3. Współpraca psychologa z opiekunami w placówce : model współpracy zespołowej

4. Budowanie relacji z rodzicami „ twarzą w twarz”

– przestrzeń fizyczna i mentalna, szukanie porozumienia w duchu empatii.

5. Postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę: unikanie współpracy, nadopiekuńczość, agresywność, kłótliwość.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, WSiP, Warszawa 2002

Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2004

Pease A.,Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Jedność, Kielce, 2004

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Steward J. Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002

Sakowska J., Szkoła dla rodziców i wychowawców, CMPPP, Warszawa, 2008

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 10h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 40h

Przygotowanie się do egzaminu 40h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10h

Inne formy 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

kolokwium

Zadanie praktyczne, scenki na zajęciach

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Współpraca z rodzicami w świetle dostępnych dokumentów prawnych;

2. Skuteczne sposoby komunikacji interpersonalnej w kontaktach nauczyciel - rodzic;

3. Współpraca psychologa z opiekunami w placówce

4. Budowanie dobrych relacji z rodzicami;

5. Postawa i zachowania utrudniające współpracę;

6. Stworzenie słuchaczom możliwości podzielnia się swoimi doświadczeniami (sukcesami, trudnościami) we współpracy z rodzicami;

Literatura:

LITERATURA

1. Babiuch, M. (2002) Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?, Wyd. WSiP, W-wa.

2. Christopher, C.J. (2009) Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk.

3. Gordon, T. (2003) Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

4. McEwan, E.K. (2008) Jak sobie radzić z rodzicami, WSiP, Warszawa

Monbourquette, J. ABC…Komunikacji w rodzinie.

5. Sakowska, J. (1999) Szkoła dla rodziców i wychowawców, Wyd. CMPP-P MEN, Warszawa.

6. Pease, A. (2004) Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Wyd. Jedność, Kielce.

7. Steward, J. (2002) Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 10h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 40h

Przygotowanie się do egzaminu 40h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10h

Inne formy 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.