Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie dzieci w rozwoju mowy i komunikowania się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie dzieci w rozwoju mowy i komunikowania się
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna zasady przyswajania mowy przez dziecko

Student dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu przebiegu rozwoju mowy i czynników warunkujących jej rozwój w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym

Student rozumie potrzebę komunikowania się małych dzieci i ich dążenie do nawiązania kontaktu

Student zna metody i formy zajęć wspomagających rozwój języka w przypadku małych dzieci

umiejętności

Student potrafi rozpatrywać zmiany w procesie rozwoju mowy jako rezultatu przekształcania systemu psychicznego w danym okresie rozwojowym dziecka

Student potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę poziomu rozwoju mowy i komunikacji w przypadku małego dziecka.

Student potrafi przeprowadzić zajęcia wspomagające rozwój mowy i komunikacji w przypadku małych dzieci.

Kompetencje społeczne

Student rozumie jak ważne jest rozwijanie aktywności dziecka w sferze werbalnej oraz w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Egzamin pisemny

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Pełny opis:

1. Biologiczne i społeczne uwarunkowania przyswajania języka przez dziecko

2. Specyfika percepcji i wytwarzania języka przez dziecko

3. Zasady przyswajania języka przez dziecko

4. Przebieg procesu rozwoju mowy u dzieci

5. Zmiany w procesie rozwoju mowy jako rezultat przekształcania systemu psychicznego w danym okresie rozwojowym dziecka

6. Funkcje mowy

7. Mowa pisana i jej rola w rozwoju dziecka

8. Nabywanie kompetencji językowej i komunikacyjnej przez dziecko

9. Metody i formy stymulowania rozwoju mowy

10. Przygotowanie do opanowania mowy pisanej

WYKŁAD: 4 GODZ

ĆWICZENIA: 2 GODZ

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

•Bokus, B., Shugar, G. W. (red.) (2007). Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

•Jabłoński, S. (2000). Mowa pisana: jej struktura i znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.)., Wygotski i z Wygotskim w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, cz. VI) (s. 79–87). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

•Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

•Schaffer, H. R. (1995). Rozwój języka w kontekście. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka. (s. 164-192) Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

•Schaffer, H. R. (1995). Przyswajanie zasad dialogu. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka. (s. 89-123) Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

•Schieffelin, B. B., Ochs, E. (1995). Socjalizacja języka. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka. (s. 124-163) Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

•Tomasello, M. (2002). Kulturowe źródła zachowania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

•Wygotski, L. S. (1995). Wczesne dzieciństwo. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 16-53). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura dodatkowa:

•Brzezińska, A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: WN UAM, s. 40-62.

•Kielar–Turska, M. (2013). Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania. Psychologia Rozwojowa, 18/4, s. 47-61.

•Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

•Musatti, T. (1995). Zdolność do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie społecznej. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 193-214). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia

Przygotowanie się do zajęć, lektury

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.