Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WOI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

na teoretyczne podstawy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania (WOPFU)

zna wybrane metody i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w WOPFU

zna zasady konstruowania arkuszy obserwacyjnych

zna zasady przeprowadzania rozmowy

zna zasady interpretacji orzeczeń

Umiejętności

potrafi opracować kwestionariusz wywiadu;

potrafi opracować arkusze obserwacyjne

potrafi interpretować dane diagnostyczne

Kompetencje społeczne

jest świadomy zasad etycznych w diagnozie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska, Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska, Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Definicja niepełnosprawności intelektualnej wg DSM-V.

Charakterystyka funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym.

Zasady konstruowania arkuszy obserwacji i zadań diagnostycznych. Rola obserwacji i wywiadu (i rozmowy) w diagnozie funkcjonalnej.

Wybrane narzędzia do oceny poziomu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, m.in.

Inwentarz do oceny postępów w rozwoju społecznym, C.H. Gunzburg

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bobińska K., Pietras T., Gałeck G., (2012), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)

Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Wrażliwość edukacyjna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim: diagnoza i interpretacja. Warszawa: WSiP.

Jarosz, E. Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: wyd. Akademickie "Żak".[wybrane fragmenty]

Marcinkowska, B. (2004). Diagnoza umiejętności funkcjonalnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W: J. Głodkowska, A. Giryński (red.). Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia. Teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości. Warszawa: APS.

Witkowski T. (1988). Metody PAC i PAS w społecznej rewalidacji upośledzonych umysłowo. Warszawa: COMPW-Z MEN.

Literatura dodatkowa:

Brzeziński, J., Kowalik, S. (1998). Społeczne uwarunkowania diagnozy klinicznej (s. 187-364). W: H. Sęk (red.). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 3g

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy (hospitacje)

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.