Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do edukacji i terapii osób autyzmem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WEA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do edukacji i terapii osób autyzmem
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna trudności w uczeniu się osób z autyzmem i ich uwarunkowania; potrafi dokonać krytycznej analizy oferty kształcenia i terapii osób z autyzmem; potrafi określić przyczyny marginalizacji osób autyzmem oraz działania prewencyjne; zna konsekwencje zaburzeń ze spektrum zaburzeń autyzmu dla uczenia się oraz rozwoju społecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Karolina Kuncewicz-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie rozbieżności pomiędzy poziomem funkcjonowania poznawczego osób ze spektrum autyzmu, a ich funkcjonowaniem wykonawczym szczególnie w kontekście edukacji. Problemy obserwowane u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera często dotyczą kategoryzowania, analizy i przetwarzania poznawczego materiału. Innym fundamentalnym obszarem funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu są sfery sensorycznego przetwarzania bodźców, a także deficyty funkcji wykonawczych czyli trudności w inicjowaniu i organizacji własnych działań. Wszystkie te trudności sprawiają, że funkcje intelektualne osób ze spektrum autyzmu niejednokrotnie przewyższają umiejętności uczenia się. Celem zajęć jest zarówno zrozumienie tych trudności, poznanie ich podłoża, a także wskazanie sposobów i metod je wyrównujących.

Literatura:

Biel, L. (2014) Integracja Sensoryczna: Skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków. Wydawnictwo Uniwerystetu Jagiellońskiego

Frost L., Bondy A. (2002) The Picture Exchange Communication System – Podręcznik. Agencja Reklanowa AGPA

Greenspan S. I., Wieder S. (2014) Dotrzeć do dziecka z autyzmem: Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć – Metoda Flortime. Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego

Kaczmarek B. B. I Wojciechowska A. (Red.) (2015) Autyzm i AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się e edukacji osób z autyzmem. Impuls

Maurice, C. (2002) Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. TWIGGER

Mcclannahan L., Krantz P. J. (2002) Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności, SPOA

Moor J., (2006) Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Wydawnictwo Cyklady

Piotrowicz, R. (2015) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Pisula E., D. Danielewicz (Red.) (2005) Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS

Rogers S. J., Dawson G., Vismara L. A. (2015) Metoda Wczesnego Startu Dla Dziecka z Autyzmem (ESDM): Jak wykorzystać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Karolina Kuncewicz-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie rozbieżności pomiędzy poziomem funkcjonowania poznawczego osób ze spektrum autyzmu, a ich funkcjonowaniem wykonawczym szczególnie w kontekście edukacji. Problemy obserwowane u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera często dotyczą kategoryzowania, analizy i przetwarzania poznawczego materiału. Innym fundamentalnym obszarem funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu są sfery sensorycznego przetwarzania bodźców, a także deficyty funkcji wykonawczych czyli trudności w inicjowaniu i organizacji własnych działań. Wszystkie te trudności sprawiają, że funkcje intelektualne osób ze spektrum autyzmu niejednokrotnie przewyższają umiejętności uczenia się. Celem zajęć jest zarówno zrozumienie tych trudności, poznanie ich podłoża, a także wskazanie sposobów i metod je wyrównujących.

Literatura:

Biel, L. (2014) Integracja Sensoryczna: Skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków. Wydawnictwo Uniwerystetu Jagiellońskiego

Frost L., Bondy A. (2002) The Picture Exchange Communication System – Podręcznik. Agencja Reklanowa AGPA

Greenspan S. I., Wieder S. (2014) Dotrzeć do dziecka z autyzmem: Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć – Metoda Flortime. Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego

Kaczmarek B. B. I Wojciechowska A. (Red.) (2015) Autyzm i AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się e edukacji osób z autyzmem. Impuls

Maurice, C. (2002) Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. TWIGGER

Mcclannahan L., Krantz P. J. (2002) Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności, SPOA

Moor J., (2006) Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Wydawnictwo Cyklady

Piotrowicz, R. (2015) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Pisula E., D. Danielewicz (Red.) (2005) Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS

Rogers S. J., Dawson G., Vismara L. A. (2015) Metoda Wczesnego Startu Dla Dziecka z Autyzmem (ESDM): Jak wykorzystać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Karolina Kuncewicz-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie rozbieżności pomiędzy poziomem funkcjonowania poznawczego osób ze spektrum autyzmu, a ich funkcjonowaniem wykonawczym szczególnie w kontekście edukacji. Problemy obserwowane u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera często dotyczą kategoryzowania, analizy i przetwarzania poznawczego materiału. Innym fundamentalnym obszarem funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu są sfery sensorycznego przetwarzania bodźców, a także deficyty funkcji wykonawczych czyli trudności w inicjowaniu i organizacji własnych działań. Wszystkie te trudności sprawiają, że funkcje intelektualne osób ze spektrum autyzmu niejednokrotnie przewyższają umiejętności uczenia się. Celem zajęć jest zarówno zrozumienie tych trudności, poznanie ich podłoża, a także wskazanie sposobów i metod je wyrównujących.

Literatura:

Biel, L. (2014) Integracja Sensoryczna: Skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków. Wydawnictwo Uniwerystetu Jagiellońskiego

Frost L., Bondy A. (2002) The Picture Exchange Communication System – Podręcznik. Agencja Reklanowa AGPA

Greenspan S. I., Wieder S. (2014) Dotrzeć do dziecka z autyzmem: Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć – Metoda Flortime. Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego

Kaczmarek B. B. I Wojciechowska A. (Red.) (2015) Autyzm i AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się e edukacji osób z autyzmem. Impuls

Maurice, C. (2002) Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. TWIGGER

Mcclannahan L., Krantz P. J. (2002) Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności, SPOA

Moor J., (2006) Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Wydawnictwo Cyklady

Piotrowicz, R. (2015) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Pisula E., D. Danielewicz (Red.) (2005) Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS

Rogers S. J., Dawson G., Vismara L. A. (2015) Metoda Wczesnego Startu Dla Dziecka z Autyzmem (ESDM): Jak wykorzystać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Karolina Kuncewicz-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Karolina Kuncewicz-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.