Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie dzieci w rozwoju emocjonalno-społecznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie dzieci w rozwoju emocjonalno-społecznym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwoju społecznego i emocjonalnego i wie, w jakim zakresie muszą być one rozwijane w wieku przedszkolnym.

Zna sposoby i formy wspomagania dzieci w rozwoju emocjonalno - społecznym

Umiejętności

Umie przeprowadzić zajęcia, których celem jest kształtowanie umiejętności społecznych dzieci

Potrafi współpracować z rodzicami w obszarze rozwoju społecznego dzieci

Potrafi porozumiewać się z dziećmi w sposób werbalny i niewerbalny na tyle, aby prowadzić zajęcia, gry i zabawy.

Kompetencje społeczne

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi

Ocena wypowiedzi (dyskusja)

Ocena wypowiedzi pisemnej

Ocena pracy na zajęciach

Ocena pracy w zespole.

Pełny opis:

WYKŁAD

1.Usystematyzowanie wiadomości dotyczących prawidłowości rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym

2.Zaburzenia rozwojowe, które przeszkadzają dzieciom w nabywaniu umiejętności społecznych.

3.Standardy wychowania przedszkolnego (podstawa programowa i programy wychowania przedszkolnego) w zakresie kształtowania umiejętności społecznych przedszkolaków

4.Rola więzi rodzinnych dla kształtowania umiejętności społ.

5.Emocje i procesy poznawcze w społecznym rozwoju dzieci

6.Wartości etyczne w wychowaniu i ich wpływ na kształtowanie się dziecięcych postaw

7.Współpraca z rodzicami i specjalistami w zakresie podejmowania skutecznych działań wychowawczych.

Konserwatorium

LICZBA GODZIN: 5

ĆWICZENIA:

1.Umiejętności społeczne – rodzaje i podział

Komponenty metody kształtowania umiejętności społecznych dzieci

2.Diagnozowanie dziecięcych umiejętności społecznych

3.Kształtowanie rozwoju emocjonalnego dzieci, w tym wyrażania złości

4.Wdrażanie nauki umiejętności społecznych w przedszkolu

5.Omówienie prac pisemnych dotyczących kształtowania umiejętności społecznych. Podsumowanie zajęć.

LICZBA GODZIN: 10

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa

Bates J., Munday S., Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane, Liber Warszawa 2005.

Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Wyd. „Media Rodzina of Poznań, Inc”, Poznań 1993.

Gąstoł A., Jegier A. Mój złośnik, Difin, Warszawa 2012.

McGinnis E., Goldstein A.P., Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka, Instytut Amity, Warszawa 2003.

Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, GWP, Gdańsk 2002.

Zawadzka D., I ty możesz mieć super dziecko, WAB, Warszawa2006.

Literatura uzupełniająca

Fuchs B., Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003.

Harris J. R., Geny czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego, Wyd. Jacek Santorski & Co, Warszawa1998

Jegier A. (red.) Moje dziecko w przedszkolu, wyd. Harmonia, Gdańsk 2009.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 4 wykł.; 1 konserwatorium; 10 ćwicz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15g

Przygotowanie się do egzaminu 10g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10g

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.