Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening interpersonalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-TIT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening interpersonalny
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

słuchacz ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikacji oraz procesów komunikacyjnych w ich aspekcie psychologicznym

ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów psychologicznych, zwłaszcza psychologii grupy

Umiejętności (max. 10)

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych

analizuje własne postępowanie w kontakcie z drugim człowiekiem, swoje mocne i słabe strony

korzysta z adekwatnych metod nawiązywania oraz utrzymywania kontaktów interpersonalnych oraz kontaktów w grupie

Kompetencje społeczne (max. 10)

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie

posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w procesie pomagania

krótkie wprowadzenie dotyczące rodzajów i celów treningów interpersonalnych,

ćwiczenia indywidualne polegające na przekazie informacji o sobie,

ćwiczenia w parach polegające na tworzeniu konstruktywnych interakcji oraz pogłębieniu wglądu indywidualnego,

ćwiczenia grupowe bez podziału ról a także ujawniające role grupowe, ćwiczenia w małych grupach, polegające na zwiększeniu tolerancji i wrażliwości wobec innych,

omówienia ćwiczeń,

moderowane dyskusje i wymiany zdań na forum,

socjodram grupy,

sesje informacji zwrotnych pogłębiające wiedzę na temat odbioru własnej osoby przez grupę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Ilona Anczarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnych

Pełny opis:

TREŚCI

Wprowadzenie do zagadnienia treningu interpersonalnego oraz do ćwiczeń

Ćwiczenia indywidualne i w małych grupach – tworzenie konstruktywnych reakcji, pogłębienie wglądu indywidualnego

Ćwiczenia grupowe – ujawniające role grupowe oraz podwyższające wgląd oraz poziom tolerancji wobec innych

Omówienia ćwiczeń

Uporządkowanie wiedzy i wniosków

LICZBA GODZIN:

1,5

10

11

6

1,5

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Krzysztof Jedliński „Trening interpersonalny” wydawnictwo WAB

Literatura uzupełniająca:

Peter Hartley „Komunikacja w grupie” wydawnictwo Zysk i S-ka

Paweł Smółka „KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych.” Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 30g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu)

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4g

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Ilona Anczarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Ocena wypowiedzi ustnych

Pełny opis:

TREŚCI

Wprowadzenie do zagadnienia treningu interpersonalnego oraz do ćwiczeń

Ćwiczenia indywidualne i w małych grupach – tworzenie konstruktywnych reakcji, pogłębienie wglądu indywidualnego

Ćwiczenia grupowe – ujawniające role grupowe oraz podwyższające wgląd oraz poziom tolerancji wobec innych

Omówienia ćwiczeń

Uporządkowanie wiedzy i wniosków

LICZBA GODZIN: 20

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Krzysztof Jedliński „Trening interpersonalny” wydawnictwo WAB

Literatura uzupełniająca:

Peter Hartley „Komunikacja w grupie” wydawnictwo Zysk i S-ka

Paweł Smółka „KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych.” Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 30g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu)

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Ilona Anczarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.