Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - złożenie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-S-TPD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - złożenie pracy
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podypl. : terapia pedag. z edukacją daltońską i elem. systemu M. Montessori
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza Sposób pomiaru

Student ma podstawową wiedzę na temat diagnozy kompetencji logiczno-matematycznych oraz stosowanych narzędzi badawczych Ocena prezentacji multimedialnych (na podstawie przeczytanej literatury)

Umiejętności

Posiada umiejętności w zakresie komunikowania się niewerbalnie i werbalnie w zakresie przekazywania informacji dot. diagnozy oraz programów terapeutycznych Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie prezentacji wyników badań własnych

Kompetencje społeczne

Jest świadomy znaczenia odpowiedzialności za podejmowane działania w stosunku do dziecka niepełnosprawnego oraz pozostałych członków rodziny Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Monika Jurewicz, Ewa Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena prezentacji multimedialnych (na podstawie przeczytanej literatury)

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie prezentacji wyników badań własnych

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć

Pełny opis:

Treści

Zapoznanie z zasadami przygotowania i redagowania pracy, omawianie literatury z zakresu terapii pedagogicznej, wybór problemów badawczych - tematów prac, monitorowanie realizacji badań i pisania pracy dyplomowej. Po zrealizowaniu cyklu zajęć z przedmiotu słuchacz:

• dysponuje wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie metodologii badań pedagogicznych, student posiada umiejętności gromadzenia i wyboru materiału badawczego oraz doboru i przygotowania bibliografii. znajomość rodzajów badań pedagogicznych, procedury badawczej, metod, technik i narzędzi stosowanych w badaniach pedagogicznych,

• umiejętność precyzowania problemów badawczych, praktycznego rozwiązywania problemów na drodze badań naukowych,

• umiejętność korzystania z różnych źródeł naukowych, ich pozyskiwania, weryfikacji, selekcji i wykorzystania w planowaniu i realizacji pracy dyplomowej,

• zdobycie nowych doświadczeń badawczych, organizacyjnych i planistycznych,

• przedstawienie wyników przeprowadzonych analiz pod postacią tekstu pracy dyplomowej.

Liczba godzin: 20

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz, WN PWN, Warszawa 2003

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2000

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 1999

Nowak S., Metodologia nauk społecznych, Warszawa 1985

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. Wyd. drugie poprawione i rozszerzone, Wyd. Żak, Warszawa 1995

Łobocki M., Niektóre kontrowersje wokół badań pedagogicznych, Rocznik Pedagogiczny t. 24, KNP PAN, Radom 2001

Niemierko B., ABC testów osiągnięć szkolnych, Warszawa 1975

Niemierko B., Pomiar sprawdzający w dydaktyce, Warszawa 1990

Nowaczyk C., Podstawy metod statystycznych dla pedagogów, Warszawa 1985

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński i Bogusław Śliwerski, t. 1-2. WN PWN, Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Monika Jurewicz, Ewa Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury 40

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 60

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Pełny opis:

Zapoznanie z zasadami przygotowania i redagowania pracy, omawianie literatury z zakresu terapii pedagogicznej, wybór problemów badawczych - tematów prac, monitorowanie realizacji badań i pisania pracy dyplomowej. Po zrealizowaniu cyklu zajęć z przedmiotu słuchacz:

• dysponuje wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie metodologii badań pedagogicznych, student posiada umiejętności gromadzenia i wyboru materiału badawczego oraz doboru i przygotowania bibliografii. znajomość rodzajów badań pedagogicznych, procedury badawczej, metod, technik i narzędzi stosowanych w badaniach pedagogicznych,

• umiejętność precyzowania problemów badawczych, praktycznego rozwiązywania problemów na drodze badań naukowych,

• umiejętność korzystania z różnych źródeł naukowych, ich pozyskiwania, weryfikacji, selekcji i wykorzystania w planowaniu i realizacji pracy dyplomowej,

• zdobycie nowych doświadczeń badawczych, organizacyjnych i planistycznych,

• przedstawienie wyników przeprowadzonych analiz pod postacią tekstu pracy dyplomowej.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz, WN PWN, Warszawa 2003

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2000

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 1999

Nowak S., Metodologia nauk społecznych, Warszawa 1985

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. Wyd. drugie poprawione i rozszerzone, Wyd. Żak, Warszawa 1995

Łobocki M., Niektóre kontrowersje wokół badań pedagogicznych, Rocznik Pedagogiczny t. 24, KNP PAN, Radom 2001

Niemierko B., ABC testów osiągnięć szkolnych, Warszawa 1975

Niemierko B., Pomiar sprawdzający w dydaktyce, Warszawa 1990

Nowaczyk C., Podstawy metod statystycznych dla pedagogów, Warszawa 1985

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński i Bogusław Śliwerski, t. 1-2. WN PWN, Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska, Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.