Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-S-SZP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz posiada wiedzę na temat:

- posiada wiedzę psychologiczna i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się.

- posiada wiedzę z zakresu dydaktyki szczegółowej i metodyki działań pedagogicznych poparta doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu.

Słuchacz w zakresie umiejętności:

- niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania się i dostosowania programów do potrzeb i możliwości uczniów.

- uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.,

- komunikacji przy użyciu różnorodnych technik, zarówno osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

Słuchacz w zakresie kompetencji społecznych:

- charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa, Marlena Grzelak-Klus
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa, Marlena Grzelak-Klus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji na podstawie treści zawartych w pracy końcowej oraz sposobu jej przygotowywania.

Pełny opis:

Seminarium jest skupione na przygotowaniu przez słuchacza pracy końcowej.

Treścią powstającej pracy jest pisemna analiza praktycznego problemu wychowawczego zaobserwowanego w życiu, która wymaga od autora:

1. wyodrębnienia z rzeczywistości wychowawczej konkretnego problemu wychowawczego,

2. sporządzenia krótkiej charakterystyki owego problemu,

3. wskazania możliwych przyczyn problemu,

4. przewidzenia możliwego przebiegu i skutków podejmowanych do tej pory działań wychowawczych,

5. dobrania odpowiedniego rozwiązania pedagogicznego omawianego problemu,

6. zaplanowania metod, form i przebiegu wybranych oddziaływań pedagogicznych stanowiących rozwiązanie problemu oraz wskazania warunków organizacyjnych niezbędnych do ich przeprowadzenia,

7. zaproponowania sposobu ewaluacji działań pedagogicznych stanowiących rozwiązanie problemu,

8. wskazania możliwych modyfikacji działań pedagogicznych stanowiących rozwiązanie problemu.

Temat pracy, plan pracy i metodologiczne założenia pracy w formie pisemnej złożyć osobie prowadzącej zajęcia do dnia 30 czerwca (w drugim semestrze)

Pisemną analizę praktycznego problemu wychowawczego w formie pracy dyplomowej należy złożyć osobie prowadzącej zajęcia do dnia 28 lutego ( w trzecim semestrze)

Literatura:

zgodna z tematem pracy

Uwagi:

METODY PRACY:

Seminarium prowadzone metodą samodzielnej pracy kierowanej.

NAKŁAD PRACY STUDENTA szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności tj.

liczba godzin kontaktowych: 10h,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: poszukiwania literaturowe 65h,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: przygotowanie założeń metodologicznych 10h i zebranie materiału empirycznego 65,

liczba godzin przeznaczonych na przygotowanie pracy pisemnej: 100,

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 250 ,

(z zachowaniem zasady, że średnio 25 - 30 godzinom pracy odpowiada 1 punkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa, Przemysław Florczak, Marlena Grzelak-Klus
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa, Marlena Grzelak-Klus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji na podstawie treści zawartych w pracy końcowej oraz sposobu jej przygotowywania.

Pełny opis:

Seminarium jest skupione na przygotowaniu przez słuchacza pracy końcowej.

Treścią powstającej pracy jest pisemna analiza praktycznego problemu wychowawczego zaobserwowanego w życiu, która wymaga od autora:

1. wyodrębnienia z rzeczywistości wychowawczej konkretnego problemu wychowawczego,

2. sporządzenia krótkiej charakterystyki owego problemu,

3. wskazania możliwych przyczyn problemu,

4. przewidzenia możliwego przebiegu i skutków podejmowanych do tej pory działań wychowawczych,

5. dobrania odpowiedniego rozwiązania pedagogicznego omawianego problemu,

6. zaplanowania metod, form i przebiegu wybranych oddziaływań pedagogicznych stanowiących rozwiązanie problemu oraz wskazania warunków organizacyjnych niezbędnych do ich przeprowadzenia,

7. zaproponowania sposobu ewaluacji działań pedagogicznych stanowiących rozwiązanie problemu,

8. wskazania możliwych modyfikacji działań pedagogicznych stanowiących rozwiązanie problemu.

Temat pracy, plan pracy i metodologiczne założenia pracy w formie pisemnej złożyć osobie prowadzącej zajęcia do dnia 30 czerwca (w drugim semestrze)

Pisemną analizę praktycznego problemu wychowawczego w formie pracy dyplomowej należy złożyć osobie prowadzącej zajęcia do dnia 28 lutego ( w trzecim semestrze)

Literatura:

Zgodna z tematem pracy

Uwagi:

METODY PRACY:

Seminarium prowadzone metodą samodzielnej pracy kierowanej.

NAKŁAD PRACY STUDENTA szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności tj.

liczba godzin kontaktowych: 10h,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: poszukiwania literaturowe 65h,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: przygotowanie założeń metodologicznych 10h i zebranie materiału empirycznego 65,

liczba godzin przeznaczonych na przygotowanie pracy pisemnej: 100,

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 250 ,

(z zachowaniem zasady, że średnio 25 - 30 godzinom pracy odpowiada 1 punkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa, Przemysław Florczak, Marlena Grzelak-Klus, Agnieszka Zamarian
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa, Przemysław Florczak, Marlena Grzelak-Klus, Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji na podstawie treści zawartych w pracy końcowej oraz sposobu jej przygotowywania.

Pełny opis:

Seminarium jest skupione na przygotowaniu przez słuchacza pracy końcowej.

Treścią powstającej pracy jest pisemna analiza praktycznego problemu wychowawczego zaobserwowanego w życiu, która wymaga od autora:

1. wyodrębnienia z rzeczywistości wychowawczej konkretnego problemu wychowawczego,

2. sporządzenia krótkiej charakterystyki owego problemu,

3. wskazania możliwych przyczyn problemu,

4. przewidzenia możliwego przebiegu i skutków podejmowanych do tej pory działań wychowawczych,

5. dobrania odpowiedniego rozwiązania pedagogicznego omawianego problemu,

6. zaplanowania metod, form i przebiegu wybranych oddziaływań pedagogicznych stanowiących rozwiązanie problemu oraz wskazania warunków organizacyjnych niezbędnych do ich przeprowadzenia,

7. zaproponowania sposobu ewaluacji działań pedagogicznych stanowiących rozwiązanie problemu,

8. wskazania możliwych modyfikacji działań pedagogicznych stanowiących rozwiązanie problemu.

Temat pracy, plan pracy i metodologiczne założenia pracy w formie pisemnej złożyć osobie prowadzącej zajęcia do dnia 30 czerwca (w drugim semestrze)

Pisemną analizę praktycznego problemu wychowawczego w formie pracy dyplomowej należy złożyć osobie prowadzącej zajęcia do dnia 28 lutego ( w trzecim semestrze)

Literatura:

Zgodna z tematem pracy dyplomowej.

Uwagi:

METODY PRACY:

Seminarium prowadzone metodą samodzielnej pracy kierowanej.

NAKŁAD PRACY STUDENTA szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności tj.

liczba godzin kontaktowych: 10h,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: poszukiwania literaturowe 65h,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: przygotowanie założeń metodologicznych 10h i zebranie materiału empirycznego 65,

liczba godzin przeznaczonych na przygotowanie pracy pisemnej: 100,

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 250 ,

(z zachowaniem zasady, że średnio 25 - 30 godzinom pracy odpowiada 1 punkt ECTS)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.