Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-S-LOG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

wie jaki jest cel przygotowywania pracy dyplomowejj, jakie są etapy jej realizacji

zna strukturę pracy końcowej

potrafi poprawnie dobrać i scharakteryzować metody, techniki i narzędzia badań logopedycznych oraz badań uzupełniających np. PEP-R

umie przedstawić wyniki całościowego badania logopedycznego, sformułować wnioski do każdej próby badawczej, uargumentować diagnozę wstępną oraz opracować program usprawniania przed podjęciem terapii dziecka z zaburzeniami mowy

potrafi podsumować wyniki prowadzonej przez siebie terapii logopedycznej oraz dokonać weryfikacji diagnozy wstępnej

Kompetencje społeczne

rozumie proces przygotowywania pracy dyplomowej jako sprawdzianu umiejętności metodologicznych z zakresu logopedii

potrafi dyskutować na temat objawów i patomechanizmów różnych zaburzeń mowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Emiluta-Rozya
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Olga Jauer-Niworowska, Dorota Lipiec, Bożena Strachalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Emiluta-Rozya, Bożena Strachalska
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Olga Jauer-Niworowska, Joanna Kwasiborska-Dudek, Bożena Strachalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Praca dyplomowa – konstrukcja pracy jako studium przypadku ( ramy formalne, standardy techniczne)

Literatura przedmiotu – od laika do erudyty. Metodologia a program badań własnych. Analiza uzyskanych danych empirycznych – wiedza i nowa niewiedza badacza. Wnioski i prognoza.

Literatura:

Emiluta-Rozya D. Całościowe badanie logopedyczne. Warszawa,2013

Emiluta-Rozya D. Programowanie terapii na podstawie wyników badania logopedycznego, [w:] Porayski-Pomsta j., Kurowska M. (red.)Studia Pragmalingwistyczne,2016 (praca w druku)

Oraz lektury z przedmiotu dotyczącego danej formy zaburzeń mowy (w zależności od analizowanego przypadku)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003

Cieciura M., Jak skutecznie studiować? Poradnik nie tylko dla studentów i maturzystów, Warszawa 2007

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2006

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2000

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 5

Przygotowanie się pracy dyplomowej 200

Przygotowanie się do zaliczenia 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 7

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Emiluta-Rozya, Olga Jauer-Niworowska, Joanna Kwasiborska-Dudek, Bożena Strachalska
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Olga Jauer-Niworowska, Joanna Kwasiborska-Dudek, Bożena Strachalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Emiluta-Rozya, Dorota Lipiec, Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Olga Jauer-Niworowska, Joanna Kwasiborska-Dudek, Dorota Lipiec, Bożena Strachalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

ocena pracy końcowej

rozmowy prowadzone w czasie seminariów

Pełny opis:

TREŚCI:

Praca dyplomowa – konstrukcja pracy jako studium przypadku ( ramy formalne, standardy techniczne)

.Literatura przedmiotu – od laika do erudyty. Metodologia a program badań własnych. Analiza uzyskanych danych empirycznych – wiedza i nowa niewiedza badacza. Wnioski i prognoza.

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Grabias S., Woźniak T. Panasiuk J., (red.) Standardy postępowania logopedycznego. Lublin, 2015

Emiluta-Rozya D. Całościowe badanie logopedyczne. Warszawa,2013

Emiluta-Rozya D. Programowanie terapii na podstawie wyników badania logopedycznego, [w:] Porayski-Pomsta j., Kurowska M. (red.)Studia Pragmalingwistyczne,2016 (praca w druku)

Oraz lektury z przedmiotu dotyczącego danej formy zaburzeń mowy (w zależności od analizowanego przypadku)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003

Cieciura M., Jak skutecznie studiować? Poradnik nie tylko dla studentów i maturzystów, Warszawa 2007

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2006

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2000

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 5g

Przygotowanie się pracy dyplomowej 200g

Przygotowanie się do zaliczenia 5g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 7

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Emiluta-Rozya, Aleksandra Karwowska, Dorota Lipiec, Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Olga Jauer-Niworowska, Joanna Kwasiborska-Dudek, Dorota Lipiec, Bożena Strachalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.