Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reguły wspierania w rozwoju i edukacji dzieci matematycznie uzdolnionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-RRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reguły wspierania w rozwoju i edukacji dzieci matematycznie uzdolnionych
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student orientuje się w konieczności dopasowania proces uczenia się do potrzeb rozwojowych dzieci, które dysponują szczególną łatwością uczenia się matematyki

Student zna reguły wspomagania dzieci w kształtowaniu rozumowań operacyjnych preferowanych w edukacji matematycznej. Metody diagnozowania operacyjnego rozumowania w sensie J. Piageta w zakresie potrzebnym dzieciom w edukacji matematycznej

Student wykazuje się zrozumieniem wymienionych reguł wspomagania rozwoju umysłowego, a także ich uwarunkowań psychologicznych i pedagogicznych

Student wykazuje się umiejętnością przekładania wymienionych reguł na sytuacje edukacyjne w przedszkolu i w szkole

Student rozumienie, że stosowanie poznanych reguł pomoże skutecznie wspomagać rozwój umysłowy uzdolnionych matematycznie dzieci i zapewnie wysoką efektywność ich edukacji matematycznych

Student wykazuje się doświadczeniami w stosowaniu poznanych reguł w prowadzeniu zajęć z dziećmi w przedszkolu i w szkole

Pełny opis:

Wykład

1.Dlaczego zostały sformułowane reguły edukacyjnego wspierania uzdolnionych dzieci w edukacji domowej, przedszkolnej i szkolnej

2. Konieczności dopasowania proces uczenia się do potrzeb rozwojowych dzieci, które dysponują szczególną łatwością uczenia się matematyki

3.Wspomaganie dzieci w kształtowaniu rozumowań operacyjnych preferowanych w edukacji matematycznej.

4.Rozwijanie u dzieci poczucie sensu i organizowania czynności zmierzających do pomyślnego zakończenia sytuacji zadaniowych wymagających liczenia, rachowania i mierzenia

5. Skuteczne sposoby porozumiewania się z dziećmi sprzyjające wspomaganiu ich w rozwoju umysłowym i w edukacji domowej, przedszkolnej i szkolnej

6 Znaczenie pozytywnych emocji podczas przebiegu procesu uczenia się w sytuacjach zadaniowych

7 Wspomaganie dzieci w szacowaniu liczebności i wielkości mierzalnych, a także w szacowaniu swoich możliwości sprawczych

8. Kształtowaniu wiadomości i umiejętności matematycznych : ciągłość edukacyjna i perspektywa edukacyjna.

Ćwiczenia

1. Problem dopasowania zakresu edukacji do możliwości umysłowych dzieci na przykładzie:

- opracowanie monograficznego liczb naturalnych;

- kształtowania umiejętności liczenia i rachowania;

- kształtowania rozumienia sensu pomiaru wielkości ciągłych: długość, pojemność, waga.

2. Problem dbałości o rozwój zdolności do łagodnego znoszenia napięć emocjonalnej, gdy nie wszystko przebiega zgodnie z ich oczekiwaniami wspomaga dzieci

3. Problem rozumowania przez wgląd a rozwiązywanie zadań, szczególnie zadań z treścią. Rola zadań celowo źle skonstruowanych

Literatura:

Literatura obowiązkowa

O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, red. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012, wszystkie rozdziały części trzeciej oraz w części czwartej rozdziały 2, 3, 6, 10.

Efekty uczenia się:

Student wykazuje się zrozumieniem wymienionych reguł wspomagania rozwoju umysłowego, a także ich uwarunkowań psychologicznych i pedagogicznych

Student wykazuje się umiejętnością przekładania wymienionych reguł na sytuacje edukacyjne w przedszkolu i w szkole

Kompetencje społeczne (max. 10)

Student rozumienie, że stosowanie poznanych reguł pomoże skutecznie wspomagać rozwój umysłowy uzdolnionych matematycznie dzieci i zapewnie wysoką efektywność ich edukacji matematycznych

Student wykazuje się doświadczeniami w stosowaniu poznanych reguł w prowadzeniu zajęć z dziećmi w przedszkolu i w szkole

Metody i kryteria oceniania:

Wyklad z elementami ćwiczeń i dyskusją merytoryczną

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.