Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci od 0 do 3 roku życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-RPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci od 0 do 3 roku życia
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

Mikler-Chwastek A. (2009) Samodzielni w przedszkolu, w: Moje dziecko w przedszkolu, (red.) A. Jegier , Gdańsk.

Carr J. (1984) Pomoc dziecku upośledzonemu, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000) Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa.

Dzierżanka-Wyszyńska A. (1972) Rozwój psychomotorychny małego dziecka, Warszawa.

Finnie N.R. (1994) Domowa pielęgnacja małego dziecka z porażeniem mózgowym, Warszawa.

Hundertmarck G. (1993) Uczymy się żyć razem. Niepełnosprawne dzieci w przedszkolu, Warszawa.

Kielin J. red. (2002) Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Gdańsk.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Rozumie stałe następstwo okresów rozwojowych dziecka.

Student zna przebieg rozwoju dziecka od okresu prenatalnego do 3 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem zmian w rozwoju intelektualnym, komunikacyjnym, emocjonalnym i społecznym.

Student rozumie rolę czynników zaburzających rozwój niemowlęcia i dziecka w wieku poniemowlęcym, różnicuje rozwój prawidłowy i zaburzony.

Student ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie określonym specjalnością studiów. Orientuje się w profilaktyce zaburzeń rozwojowych u dzieci.

umiejętności

Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej. Na podstawie obserwacji i analizy zachowania dzieci potrafi dostrzec przejawy rozwoju prawidłowego i zaburzonego.

Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej. Wie, do kogo się zwrócić o pomoc w przypadku ostrzej manifestujących się zaburzeń rozwojowych.

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT). Potrafi wspierać dzieci w rozwoju w warunkach domowych i wychowania żłobkowego.

Kompetencje społeczne

Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Student potrafi zaplanować przebieg spotkania indywidualnego z rodzicami dziecka u którego obserwuje się nieprawidłowości w funkcjonowaniu w celu nawiązania współpracy i włączenia ich w proces terapeutyczny.

Student potrafi nawiązać współpracę ze specjalistami, tj. psychologiem , logopedą, aby pomóc dziecku u którego obserwuje nieprawidłowości w rozwoju.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Rozmowa ze studentem

Pełny opis:

WYKŁAD LICZBA GODZIN

Przebieg i charakterystyka rozwoju niemowląt 4

Przebieg i charakterystyka rozwoju dzieci 2 letnich 2

Przebieg i charakterystyka rozwoju dzieci 3 letnich 2

Przyczyny zaburzeń rozwojowych 2

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

• Affolter F. (1997), Spostrzeganie, rzeczywistość, język, WSiP, Warszawa.

• Gesell A. (1973), The first five years of life. A guide to the study of the preschool child, Methuen and CO. LTD, London.

• Hinel S., Wołoszynowa L. (1967), Psychologiczne, pedagogiczne i społeczne problemy wczesnego dzieciństwa [w:] Materiały do nauczania psychologii, red. L. Wołoszynowa, seria II, t. 2b, PZWS, Warszawa.

• Mikler-Chwastek A, Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt, Wydawnictwo Harmonia 2011.

• Olechnowicz H. (red.) (1999), U źródeł rozwoju dziecka. O wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego, WSiP, Warszawa.

• Piaget J. (1993), Psychologia dziecka, Siedmiogród, Wrocław

• Przetacznikowa M., Spionek H. (1982), Wiek niemowlęcy [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, PWN, Warszawa.

• Schaffer R.H. (1994), Wczesny rozwój społeczny [w:] Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, red. A. Brzezińska, G. Lutomski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

• Silberg J. (1996), Gry i zabawy z niemowlętami, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

• Szuman S. (1985), Geneza przedmiotu. O dynamicznej integracji sfer zmysłowych we wczesnym dzieciństwie [w:] Dzieła wybrane, t. 1, red. M. Przetacznikowa, WSIP, Warszawa.

• Wolański N. (1987), Etapowość rozwoju człowieka w aspekcie wrażliwości na czynniki rozwoju [w:] Czynniki rozwoju człowieka, red. N. Wolański, PWN, Warszawa.

• Wygotski L.S. (2002), Problem wieku rozwojowego [w:] red. A. Brzezińska, M. Marchow, Wybrane prace psychologiczne II, Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 9 wykł. 1 konwersatorium

Przygotowanie się do zajęć, lektury 90g

Przygotowanie się do egzaminu 25g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.