Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój języka i mowy dziecka – wspieranie terapii specjalistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-RJM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój języka i mowy dziecka – wspieranie terapii specjalistycznej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podypl. : terapia pedag. z edukacją daltońską i elem. systemu M. Montessori
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rozwój mowy i języka dziecka – podstawowe informacje.

Podstawowe kierunki i założenia procesu terapii czynności jezykowych czytania i pisania – prezentacja autorskiego sposobu uszczegółowienia zasady stopniowania trudności w odniesieniu do stopniowania trudności materaiału i pomocy dydaktycznych oraz ćwiczeń angażujących funkcje percepcyjno-motoryczne w pracy z uczniami z zaburzeniami językowymi.. Strefa najbliższego rozwoju L.S. Wygotskiego, a proces terapii czynności językowych czytania i pisania. Programy i przykłady ćwiczeń wspierających rozwój języka i mowy dzieci.

Literatura:

1. Atys P., Emiluta-Rozya D, Mierzejewska H., Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich – Warszawa : WSPS, 1995

2. Brzezińska A. (red.) Czytanie i pisanie-nowy język dziecka WSiP, Warszawa 1987

3. Brzezińska A. Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania Wyd. Nauk. UAM., Poznań 1987

4. Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

5. Cytowska B., Winczura B. (red. nauk.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006

6. Emiluta-Rozya D. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym CMPP-P. MEN, Warszawa 1994

7. Franczyk A., Skarbiec nauczyciela–terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji : propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006

8. GĄSOWSKA Teresa, PIETRZAK–STĘPOWSKA Zofia : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu

i pisaniu. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

9. Górniewicz E. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu Wyd. ADAM MARSZAŁEK, Toruń 1994

10. Grabałowska K., Jastrząb., Mickiewicz J., Wojak M. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Dom Organizatora, Toruń 1944

11. Krasowicz G. Język, czytanie i dysleksja Ag. Wyd.-Handl. AD, Lublin 1997

12. Kurcz I. Język a reprezentacja świata w umyśle PWN, Warszawa 1987

13. Maurer A. red. Program kształtowania świadomości metafonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych zeszyty 1,2,3 Wyd. Impuls, Kraków 1997

14. Molska (Olechowska) A. Zaburzenia mowy, czytania i pisania w: „Edukacja i Dialog” 9 Nr 102/1998, STO Warszawa 1998

15. Torneus M. i inni Rozmowy o języku. Zabawy i ćwiczenia UG ZLog., Gdańsk 1993

Efekty uczenia się:

Situdent:

wie jak przebiega i od czego zależy rozwój języka i mowy dziecka

Umiejętności (max. 10)

potrafi określić czynniki warunkujące rozwój wybranych aspektów języka i mowy dziecka w określonym wieku i zaprojektować odpowiadająca im grę dydaktyczną

Kompetencje społeczne (max. 10)

ma przekonanie o sensie podejmowanych działań stymulujących rozwój języka i mowy dzieci

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska, Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska, Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska, Barbara Pietrzak
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 5

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 15

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Pełny opis:

Rozwój mowy i języka dziecka – podstawowe informacje.

Podstawowe kierunki i założenia procesu terapii czynności jezykowych czytania i pisania – prezentacja autorskiego sposobu uszczegółowienia zasady stopniowania trudności w odniesieniu do stopniowania trudności materaiału i pomocy dydaktycznych oraz ćwiczeń angażujących funkcje percepcyjno-motoryczne w pracy z uczniami z zaburzeniami językowymi.. Strefa najbliższego rozwoju L.S. Wygotskiego, a proces terapii czynności językowych czytania i pisania. Programy i przykłady ćwiczeń wspierających rozwój języka i mowy dzieci.

Literatura:

1. Atys P., Emiluta-Rozya D, Mierzejewska H., Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich – Warszawa : WSPS, 1995

2. Brzezińska A. (red.) Czytanie i pisanie-nowy język dziecka WSiP, Warszawa 1987

3. Brzezińska A. Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania Wyd. Nauk. UAM., Poznań 1987

4. Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

5. Cytowska B., Winczura B. (red. nauk.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006

6. Emiluta-Rozya D. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym CMPP-P. MEN, Warszawa 1994

7. Franczyk A., Skarbiec nauczyciela–terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji : propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006

8. GĄSOWSKA Teresa, PIETRZAK–STĘPOWSKA Zofia : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu

i pisaniu. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

9. Górniewicz E. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu Wyd. ADAM MARSZAŁEK, Toruń 1994

10. Grabałowska K., Jastrząb., Mickiewicz J., Wojak M. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Dom Organizatora, Toruń 1944

11. Krasowicz G. Język, czytanie i dysleksja Ag. Wyd.-Handl. AD, Lublin 1997

12. Kurcz I. Język a reprezentacja świata w umyśle PWN, Warszawa 1987

13. Maurer A. red. Program kształtowania świadomości metafonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych zeszyty 1,2,3 Wyd. Impuls, Kraków 1997

14. Molska (Olechowska) A. Zaburzenia mowy, czytania i pisania w: „Edukacja i Dialog” 9 Nr 102/1998, STO Warszawa 1998

15. Torneus M. i inni Rozmowy o języku. Zabawy i ćwiczenia UG ZLog., Gdańsk 1993

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska, Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.