Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachowanie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-RH2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachowanie 2
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: matematycznie uzdolnione dzieci: diagn., wsp. rozw. i edukacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA I ICH OCENA

Wiedza (max. 10)

1.Słuchacz wie jak prowadzić ucznia z życiowej i zadaniowej sytuacji do prostych zadań z treścią

2.Słuchacz wie jak z dzieckiem pracować nad układaniem i rozwiązywaniem prostych zadań tekstowych z treścią do sytuacji przedstawionej na rysunku.

3.Słuchacz wie jak pracować z dzieckiem nad wyłuskaniem danych zawartych w zadaniu.

4.Słuchacz wskazuje serię zadań, które wymagają stosowanie umiejętności rachunkowych i warto je rozwiązywać naprzemiennie z uczniem

Umiejętności (max. 10)

1.Słuchacz umie przechodzić z sytuacji życiowych do prostych zadań z treścią.

2 Słuchacz umie wykorzystać środowisko edukacyjne Stepping do rozwiązywania i układania prostych zadań z treścią.

3 Słuchacz umie wykorzystać środowisko edukacyjne Autobus do rozwiązywania i układania prostych zadań z treścią.

Kompetencje społeczne (max. 10)

1.Słuchacz umie zaproponować wykorzystanie środowisk edukacyjnych w nauczaniu, które nie wymagają nakładów finansowych, pomoce dydaktyczne jest w stanie wykonać z uczniami.

2.Słuchacz dostrzeże i będzie umiał zaangażować rodziców, dziadków i babcie w proces edukacyjny małego ucznia jako rezultat wykonywania niektórych ćwiczeń na zajęciach.

3.Słuchacz w trakcie zajęć będzie miał okazję wykazać się empatią w stosunku do innego słuchacza i rozumienia przez niego treści matematycznych i spróbuje w oparciu o wskazaną literaturę porozmawiać jak może wyglądać empatia w stosunku do rozumienia przez dziecko treści matematycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Stanisław Domoradzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Pomaganie dzieciom w przejsciu na rachowanie na zbiorach zastępczych. Liczydło karoliki, liczydło 10x10.

LICZBA GODZIN: 1

ĆWICZENIA I KONWERSATORIA:

1. Przyjęcie dla lalek i misiów.

2. Inwentaryzacja w kuchni.

3. Kiedy i jak liczyć i rachować (schody, kroki, autobus itp.).

4. Samochody na parkingu.

5. Sad.

6. Domino i jego walory rachunkowe.

7. Zadania celowo źle sformułowane

LICZBA GODZIN: 8

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa

1.E. Gruszczyk-Kolczyńska (red)., O dzieciach uzdolnionych matematycznie. Książka dla rodziców i nauczycieli, wyd. Nowa Era, Warszawa 2012.

2.E. Gruszczyk-Kolczyńska (red)., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i domu, wyd. Bliżej przedszkola, Kraków 2014.

Literatura uzupełniająca

1. E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, G. Grabowska, Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, klasach zerowych i placówkach integracyjnych, wyd. Nowa Era, Warszawa 2003;

2. E. Swoboda, Przestrzeń, regularności geometryczne i kształty w uczeniu się i nauczaniu dzieci, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

3. M. Hejný, D. Jirotková, Środowisko edukacyjne – autobus, [w:] E. Swoboda, J. Gunčaga, Wspieranie niezależnego myślenia poprzez edukację matematyczną. Dziecko i matematyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, s. 144-170.

4.M. Hejný, D. Jirotková, Środowisko edukacyjne – autobus, [w:] E. Swoboda, J. Gunčaga, Wspieranie niezależnego myślenia poprzez edukację matematyczną. Dziecko i matematyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, s. 144-170.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 9g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 4g

Przygotowanie się do egzaminu 5g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 3g

Inne formy (przygotowanie dramy) 2g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.