Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopedagogizacja rodziców – warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PSR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopedagogizacja rodziców – warsztaty
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna specyfikę funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością, wybrane metody i formy psychopedagogizacji rodziców; potrafi opracować, przeprowadzić i zinterpretować wywiad z rodzicami ucznia; rozumie złożoną sytuację rodziny i jej uwarunkowania; opracować scenariusz warsztatu z rodzicami; potrafi określić zasady prawidłowej współpracy ze środowiskiem rodzinnym; potrafi pracować w grupie zadaniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Rodzina jako instytucja społeczna – definicje, funkcja i rola rodziny; modele rodziny. Style wychowawcze i postawy rodzicielskie. Formy współpracy z rodzicami (grupowe i indywidualne). Wybrane metody psychopedagogizacji rodziców. Sposoby budowania wsparcia rodzicielskiego. Trudności we współpracy z rodzicami. Projektowanie i przeprowadzanie zajęć dla rodziców.

Uwagi:

Babiuch M. (2007) Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? Warszawa: WSiP

Danielewicz, D., Pisula, E. (red.). (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. Warszawa: APS

Kielin J. (2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2012) Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyk. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

Ziemska M. (2005) Rodzina współczesna. Warszawa: Wydawnictwo UW

Pisula, E. (2007). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Ryś. (2004). Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN: Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.