Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo związane z problemami różnych niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PRN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo związane z problemami różnych niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

słuchacz zna pojęcie niepełnosprawności w perspektywie fizycznej, psychicznej i społecznej

ma wiedzę o psychologicznych skutkach niepełnosprawności

charakteryzuje społeczny aspekt niepełnosprawności

Umiejętności

potrafi analizować źródła przekonań adaptacyjnych i dezadaptacyjnych

potrafi zastosować wybrane metody interwencyjne do wykorzystania do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami, bliskimi

Kompetencje społeczne (max. 10)

ma świadomość znaczenia wsparcia osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Łuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach

Ocena aktywności na zajęciach

Ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach, ocena pracy pisemnej

Aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

1. Definicje niepełnosprawności

Rodzaje niepełnosprawności, niepełnosprawność w Polsce w liczbach, orzecznictwo ds. niepełnosprawności

2. Specyfika pracy z osobą z niepełnosprawnością

Własne doświadczenia, obawy związane z niepełnosprawnością, przekonania utrudniające pracę z osobami niepełnosprawnymi

Etykieta postępowania wobec osób niepełnosprawnych

3. Formy pomocy i wsparcia osób z niepełnosprawnością

Odruch naprawy i jego kontrolowanie

Problemy zgłaszane przez osoby z niepełnosprawnością – propozycje pomocy

Trudności w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością

Instytucje, ośrodki, organizacje udzielające pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

4. Zmiany w funkcjonowaniu rodziny spowodowane niepełnosprawnością jednego z jej członków

Postawy bliskich wobec osoby niepełnosprawnej

Poradnictwo rodzin i bliskich – wskazówki.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Kosmol, A. (2002). Wybrane elementy treningu osób niepełnosprawnych. W: Z. Tarkowski, G.Jastrzębowska (red.). Człowiek wobec ograniczeń. Lublin: Wydawnictwo Fundacji ORATOR

Miller, W., E., Rollnick, S. (2010). Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany. Kraków: WUJ.

Piętka, W. (2005). Wiedza o osobie niepełnosprawnej. W: I. Odrobińska (red.). Poradnik osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo. Warszawa: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

Sękowski, A. (1999). Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Psychologia Wychowawcza, 3, 237-246.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 20g

Przygotowanie się do egzaminu 0

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10g

Inne formy 0

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Łuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020"

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Łuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.