Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo związane z problemami osób w podeszłym wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo związane z problemami osób w podeszłym wieku
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

1. Wiedza (max. 10) Sposób pomiaru

K_W06 zna złożoność i specyfikę życia i funkcjonowania ludzi starszych w wymiarze indywidualnym i społecznym Ocena wypowiedzi ustnych

K_W05 potrafi scharakteryzować teorie procesu starzenia się Ocena wypowiedzi ustnych

K_W12 potrafi scharakteryzować teorie adaptacji do starości Ocena wypowiedzi ustnych

2. Umiejętności Sposób pomiaru

K_U14 słuchacz potrafi diagnozować problemy osób w podeszłym wieku Ocena aktywności na zajęciach

K_U02 potrafi określić metody pomocy osobom adekwatne do ich potrzeb Ocena aktywności na zajęciach

3. Kompetencje społeczne (max. 10) Sposób pomiaru

K_K02 słuchacz jest uwrażliwiony na potrzeby osób starszych

Ocena aktywności na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE LICZBA GODZIN

1. Zrozumienie specyfiki sytuacji osób w podeszłym wieku (społecznej, zdrowotnej – ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń poznawczych i psychicznych ). Podstawowe zasady kontaktu z osobami w podeszłym wieku

5

2. Poznanie sposobów interwencji i pomocy osobom starszym i ich opiekunom. Podstawy prawne interwencji 5

3. Ćwiczenia doskonalące w pomocy osobom w podeszłym wieku – opisy przypadków. Zaliczenie – test 5

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Cybulski, M., Krajewska-Kułak, E. (red.). (2016). Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego. Warszawa: PZWL.

Dzienniak, M., Malinowska, B. (2011). Ćwiczenia stymulujące funkcje językowe i inne procesy poznawcze. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie.

Jochim, K., Nowak, M., Woźniak, M. (2009). Ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych. Zeszyt 1 i 2. Warszawa: Egis.

Leszczyńska-Rejchert, A.(2005). Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Pantalon, M. (2011). Błyskawiczne wywieranie wpływu. Jak motywować siebie i innych do natychmiastowego działania. Gdańsk: GWP.

MINDWELLNESS Improvement the Learning Capacities and Mental Health of Elder People. (2010). Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych..

Ratajczak, M. (2010). Ćwiczenia usprawniające pamięć. Warszawa: Polpharma.

Sobów, T. (2010). Praktyczna psychogeriatria: rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym. Wrocłąw: Wydawnictwo Continuo.

Steuden, S. (2015). Poradnictwo psychologiczne dla osób w okresie późnej dorosłości.. W: C. Czabała, S. Kluczyńska (red.). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN.Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tang-Wai, D., Knopman, D., Geda, Y., Edland, S., Smith, G., Ivnik, R., Tangalos, E., Boeve, B., Peterson, R.. Comparison of the Short Test of Mental Status and the Mini-Mental State Examination in Mild Cognitive Impairment. Arch Neurol. 2003; 60:1777-1781.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 15

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 0

Inne formy 0

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.