Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PPS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: tyflopedagogika
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

Potrafi omówić koncepcje, cele, zadania pedagogiki specjalnej oraz najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Potrafi wymienić najczęstsze przyczyny powodujące niepełnosprawność sprzężoną (dysfunkcją wzroku i słuchu, dysfunkcja wzroku i niepełnosprawność intelektualna, dysfunkcja wzroku i mpdz) oraz scharakteryzować ich psychospołeczne następstwa funkcjonalne

Potrafi wyjaśnić terminologię z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku i dodatkowymi niepełnosprawnościami zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej

Umiejętności (max. 10)

Potrafi poprawnie posługiwać się pojęciami z obszaru pedagogiki specjalnej oraz wiedzą z zakresu współczesnych tendencji w pedagogice specjalnej , w celu interpretowania i prognozowania podstawowych grup trudności wynikających z niepełnosprawności oraz elementarnych sposobów wsparcia osób z niepełnosprawnością

Potrafi przedstawić zdrowotne, psychologiczne, społeczne konsekwencje niepełnosprawności wzroku sprzężonej z innymi problemami

Potrafi przedstawić popularne metody komunikacji osób głuchoniewidomych

Kompetencje społeczne (max. 10)

Ma przekonanie o sensie zdobywania wiedzy

i potrzebie podejmowania działań wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska, Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska, Patrycja Jurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

ocena ustnej wypowiedzi (na podstawie przeczytanej literatury)

ocena ustnej wypowiedzi

ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć

Pełny opis:

TREŚCI

Główne koncepcje, cele, zadania pedagogiki specjalnej oraz najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność ruchowa – zakres pojęcia, charakterystyka przyczyn, psychospołecznych następstw i postaci tego typu dysfunkcji. Niepełnosprawność ruchowa a niewidzenie – specyfika niepełnosprawności sprzężonej.

Głuchoniewidzenie – zakres pojęcia, charakterystyka przyczyn, psychospołecznych następstw i postaci tego typu dysfunkcji. Niepełnosprawność słuchowa a niewidzenie – specyfika niepełnosprawności sprzężonej.

Niepełnosprawność intelektualna – zakres pojęcia, charakterystyka przyczyn, psychospołecznych następstw i postaci tego typu dysfunkcji. Niepełnosprawność intelektualna a niewidzenie – specyfika niepełnosprawności sprzężonej.

Autyzm – zakres pojęcia, charakterystyka przyczyn, psychospołecznych następstw i postaci tego typu dysfunkcji. Autyzm a niewidzenie – specyfika niepełnosprawności sprzężonej.

LICZBA GODZIN: 25

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Majewski, T. (1995). Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych. Warszawa: PZN.

Smith, D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Smith, D. (2009). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczepanik, R. (2007). Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Walthes R. (2007). Tyflopedagogika. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 25g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 20g

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.