Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia stresu, kryzysu i traumy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PKT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia stresu, kryzysu i traumy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wybrane teorie stresu: transakcyjna koncepcja Lazarusa i Folkman, stres w ujęciu Antonovsky’ego. Uwarunkowania, przebieg i następstwa stresu w kontekście zdrowia jednostki. Stres zawodowy i zespół wypalenia zawodowego. Radzenie sobie ze stresem – strategie, style. Techniki radzenia sobie ze stresem.

Pojęcie i charakterystyka kryzysu psychologicznego. Teorie kryzysu. Obszary kryzysów. Stany transkryzysowe. Modele i metody interwencji kryzysowej. Ogólne idee, założenia, cele, zasady i etapy. Zakres działań i kompetencje osób prowadzących interwencje kryzysowe.

Trauma. Kryzysy traumatyczne. ASD i PTSD-diagnoza i formy pomocy.

Literatura:

James, R. K., Gilliland B. E.(2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA

Kubacka - Jasiecka , D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Kubacka-Jasiecka,D., Mudyń, K. (2005). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa: Difin.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- potrafi objaśniać wybrane teorie stresu, kryzysu i interwencji kryzysowej

- potrafi opisać uwarunkowania, przebieg i następstwa stresu

- potrafi scharakteryzować cele, zasady i etapy interwencji kryzysowej

- potrafi analizować zależności między czynnikami stresującymi a stanem zdrowia jednostki.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi przeprowadzić ocenę aktualnego stanu funkcjonowania klienta w kryzysie

- potrafi zaprezentować plan pomocy osobom w kryzysach sytuacyjnych

- potrafi przeprowadzić diagnozę ASD i PTSD

- potrafi wykorzystywać wybrane strategie i techniki oddziaływania w interwencji kryzysowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania

- ma pogłębioną świadomość poziomu swoich umiejętności radzenia sobie ze stresem; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu wiadomości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.