Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PKL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I roku stud. podyplomowych: logopedia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Zna terminologię obowiązującą w psychologii klinicznej.

Zna specyfikę oraz zasady etyczne diagnozy i pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży.

Zna obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne i patomechanizm zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego.

Określa potencjalne problemy psychologiczne, jakich może doświadczać dziecko i adolescent na kolejnych etapach rozwoju.

Posiada podstawowe umiejętności wnioskowania o rozpoznaniu oraz przyczynach zaburzeń lub problemów psychologicznych na podstawie obserwowanej u dziecka czy adolescenta specyfiki funkcjonowania

Posiada świadomość specyfiki kontaktu klinicznego z dzieckiem i jego rodzicami.

Jest wrażliwy na ograniczenia w funkcjonowaniu emocjonalne i poznawczym dzieci na poszczególnych etapach rozwoju.

.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rola
Prowadzący grup: Jarosław Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rola
Prowadzący grup: Jarosław Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Podstawowe pojęcia psychologii klinicznej. Paradygmaty psychologii klinicznej (biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny). Metody stosowane w psychologii klinicznej. Norma w psychologii klinicznej i różne koncepcje normy. Sposoby różnicowania zachowań normatywnych od symptomatycznych: kryterium statystyczne, społeczno-kliniczne, psychiatryczne, rozwojowe. Wybrane klasyfikacje odchyleń od normy. Czynniki ryzyka zaburzeń rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, grupy szczególnego ryzyka zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania, stresory psychospołeczne. Trauma relacyjna i jej konsekwencje rozwojowe. Zaburzenia związane z deprywacja i maltretowaniem. Pojęcie diagnozy. Psychopatologia rozwojowa – wybrane zagadnienia: rozległe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe w niemowlęctwie, wczesnym dzieciństwie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

2. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

3. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży.

4. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

5. Rola, J. (2001). Depresja u dzieci, Kraków: Wyd.”Impuls”.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rola
Prowadzący grup: Jarosław Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć.

Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawowe pojęcia psychologii klinicznej. Paradygmaty psychologii klinicznej (biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny). Metody stosowane w psychologii klinicznej. Norma w psychologii klinicznej i różne koncepcje normy. Sposoby różnicowania zachowań normatywnych od symptomatycznych: kryterium statystyczne, społeczno-kliniczne, psychiatryczne, rozwojowe. Wybrane klasyfikacje odchyleń od normy. Czynniki ryzyka zaburzeń rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, grupy szczególnego ryzyka zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania, stresory psychospołeczne. Trauma relacyjna i jej konsekwencje rozwojowe. Zaburzenia związane z deprywacja i maltretowaniem. Pojęcie diagnozy. Psychopatologia rozwojowa – wybrane zagadnienia: rozległe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe w niemowlęctwie, wczesnym dzieciństwie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. Fundament.

2. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

3. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży.

4. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

5. Rola, J. (2001). Depresja u dzieci, Kraków: Wyd.Impuls.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10g

Przygotowanie się do zaliczenia 10g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rola
Prowadzący grup: Jarosław Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rola
Prowadzący grup: Jarosław Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rola
Prowadzący grup: Jarosław Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.