Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizowanie środowiska wspierającego uzdolnione matematycznie dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-OSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizowanie środowiska wspierającego uzdolnione matematycznie dzieci
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

• Argumenty przemawiające przeciw tendencji do organizowania osobnych klas dla uzdolnionych matematycznie dzieci oraz argumenty przemawiające za tym, aby realizować programy wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej, niezależnie czy wykazały się słabymi i średnimi kompetencjami lub uzdolnieniami matematycznymi

• Realne możliwości takiego wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną niezależnie od tego, jakie są możliwości i zdolności intelektualnych dzieci

• Formy i metody współpracy z rodzicami dzieci w taki sposób, aby edukacja domowa sprzyjała wspomaganiu rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej każdego dziecka

• Kołka matematyczne, konkursy matematyczne różnego typu skutecznymi formami dbania o rozwój uzdolnionych matematycznie dzieci

Efekty uczenia się:

Student podaje argumenty przemawiające przeciw tendencji do organizowania osobnych klas dla uzdolnionych matematycznie dzieci oraz argumenty przemawiające za tym, aby realizować programy wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej, niezależnie czy wykazały się słabymi i średnimi kompetencjami lub uzdolnieniami matematycznymi

Student zna realne możliwości takiego wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną niezależnie od tego, jakie są możliwości i zdolności intelektualnych dzieci

Student charakteryzuje formy i metody współpracy z rodzicami dzieci w taki sposób, aby edukacja domowa sprzyjała wspomaganiu rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej każdego dziecka

Student opisuje formy organizowania kółek matematycznych, konkursów matematycznych różnego typu skutecznymi formami dbania o rozwój uzdolnionych matematycznie dzieci

Umiejętności (max. 10)

Student umiejętnie przedstawia rodzicom potrzeb edukacyjnych dzieci

Student potrafi włączać rodziców w rozwijanie umysłów dziecięcych, niezależnie od tego, jakie są możliwości umysłowe ich dziecka

Kompetencje społeczne (max. 10)

Student wykazuję właściwą współpracę z rodzicami dzieci na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji szkolnej: prowadzenie rozmów, pokazywanie sukcesów edukacyjnych dzieci, wskazywanie perspektywy życiowej dzieci, jeżeli będą odnosić sukcesy w edukacji matematycznej

Student potrafi odpowiednio pochylić się nad każdym dzieckiem i wspierać go w rozwoju umysłowym, niezależnie, jakie ma możliwości rozwojowe i edukacyjne

Student współpracuje z innymi specjalistami w sprawach optymalnego rozwoju dzieci

Metody i kryteria oceniania:

Wyklad z elementami ćwiczeń i dyskusją merytoryczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

egzamin

Sposób pomiaru

egzamin

Sposób pomiaru

egzamin

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

KONWERSATORIA

Zależności pomiędzy edukacją domową, przedszkolną i szkolną. Problemy ciągłości edukacyjnej na styku przedszkole, szkoła i kolejnych lat szkolnej edukacji - wykład.

Znamiona dobrej współpracy domu dorosłych prowadzących edukacją domową i przedszkolną , edukację domową i edukację szkolną - dyskusja.

Pedagogizacja rodziców – skuteczne formy i metody: wprowadzenie i wymiana doświadczeń.

Literatura:

Literatura obowiązkowa ;

a) E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.) Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo CEBP 24.12 , Kraków 2014, rozdział 1.

b) Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli i rodziców. Cele i treści kształcenia oraz opisy zajęć z dziećmi, re. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo CEBP, Kraków 2014, rozdział 4

c) Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009, rozdziały 3

Literatura zalecana:

a) E. Gruszczyk –Kolczyńska, E. Zielińska, Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje i wnioski, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013, rozdział 1.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 3g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 3g

Przygotowanie się do egzaminu 10g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy Preznetowanie własnych doświadczeń

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.