Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metoda Snoezelen

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MSN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metoda Snoezelen
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: kształcenie muzyczno-ruchowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Założenia stymulacji sensorycznej w rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością

Pomoce i urządzenia - zasady, formy i sposoby wykorzystania w stymulacji zmysłów

Metoda Snoezelen- założenia, metody i wskazówki do pracy

Literatura:

Literatura wykorzystana do opracowania poradnika

1. Aleksandra Zawiślak,Snoezelen (Sala Doswiadczania Świata) Geneza i Rozwój,Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009

2. Jacek Kielin,Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 1999

3. Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska,Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków2007

4. Gisela Walter, Żywioły w przedszkolu, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004

5. „Sala Doświadczania Świata a rozwój percepcji” – zeszyt informacyjny dla terapeutów i opiekunów – cz. 1, Pomorskie centrum terapii pedagogicznej, Koszalin 2005

6. Elizabeth Wagner „Patrzeć - słyszeć – czuć – zmysły rozwijające umysł”, Wyd. „Jedność” Kielce 2002

7. Wolgan Loscher „Jak to pachnie i smakuje – zabawy rozwijające zmysł węchu i smaku”,Wydawnictwo „Jedność” Kielce 2002

8. Rudolf Seitz „Chcę tego dotknąć – zabawy rozwijające zmysł dotyku”, Wydawnictwo „Jedność” Kielce 2002

9. Peter Walker „zdrowie dziecka – masaż”, Wyd. Amber 1997

10. Jan Hulsegge „Snoezelen – nieco inny świat” oprac. A. Smrokowska, Kraków 1993

11. V. Mass „Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej”, warszawa 1998

Efekty uczenia się:

Słuchacz zna specyfikę metody Snoezelen, a w szczególności:

1. zna różny sprzęt znajdujący się w Sali Doświadczania Świata

2. wie, jakie zmysły stymuluje

3. potrafi dobrać odpowiedni sprzęt i muzykę do dziecka

4. potrafi we właściwy sposób zapewnić odpowiednią atmosferę i bezpieczeństwo w czasie wykarzystywania Sali

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, wizytacja w poradni

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.