Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MRW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna trudności w opanowaniu programu kształcenia przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania; zna cele, zasady, metody

i formy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; potrafi dostosować proces rewalidacyjno – wychowawczy do indywidualnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim; potrafi dostosować proces rewalidacyjno – wychowawczy do indywidualnych potrzeb ucznia; potrafi skonstruować indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczy; potrafi opracować scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Urszula Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Istota procesu rehabilitacji osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością. Charakterystyka faz rozwojowych poszczególnych sfer rozwoju w oparciu o teorię J. Piageta - istotnych w procesie diagnozy funkcjonalnej i planowania pracy rehabilitacyjnej. Znaczenie dotyku w terapii osób ze złożoną niepełnosprawnością.

Istota czynności pielęgnacyjnych w rehabilitacji osób ze złożoną głęboką niepełnosprawnością: strukturalizacja czynności („ kalendarze przedmiotowe”); stałość czasu, miejsca, osoby; treningi czynności codziennych: trening karmienia, trening ubierania i rozbierania, trening czynności higienicznych.

Metody wykorzystywane w rehabilitacji osób z głęboką niepełnosprawnością: program „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” M i Ch. Knillów (trening) oraz program „Dotyk i komunikacja” M. Ch. Knillów; stymulacja polisensoryczna- zasady i specyfika prowadzenia zajęć; metoda „Poranny Krąg, czyli stymulacja sensoryczna według pór roku” w opracowaniu J. Kielina.

Współpraca terapeutów z opiekunami dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Literatura:

Frohlich A. (1998). Stymulacja od podstaw. Warszawa: WSiP.

Kielin J. (2013). Rozwój daje radość. Gdańsk: GWP.

Kwiatkowska M. (1997). Dzieci głęboko niezrozumiane. Warszawa: Oficyna Dziennikarzy i Literatów „Pod Wiatr”.

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: APS.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 15 h

Przygotowanie się do zaliczenia – 10h

Samodzielne prace: – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Lidia Klaro-Celej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Istota procesu rehabilitacji osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością. Charakterystyka faz rozwojowych poszczególnych sfer rozwoju w oparciu o teorię J. Piageta - istotnych w procesie diagnozy funkcjonalnej i planowania pracy rehabilitacyjnej. Znaczenie dotyku w terapii osób ze złożoną niepełnosprawnością.

Istota czynności pielęgnacyjnych w rehabilitacji osób ze złożoną głęboką niepełnosprawnością: strukturalizacja czynności („ kalendarze przedmiotowe”); stałość czasu, miejsca, osoby; treningi czynności codziennych: trening karmienia, trening ubierania i rozbierania, trening czynności higienicznych.

Metody wykorzystywane w rehabilitacji osób z głęboką niepełnosprawnością: program „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” M i Ch. Knillów (trening) oraz program „Dotyk i komunikacja” M. Ch. Knillów; stymulacja polisensoryczna- zasady i specyfika prowadzenia zajęć; metoda „Poranny Krąg, czyli stymulacja sensoryczna według pór roku” w opracowaniu J. Kielina.

Współpraca terapeutów z opiekunami dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Literatura:

Frohlich A. (1998). Stymulacja od podstaw. Warszawa: WSiP.

Kielin J. (2013). Rozwój daje radość. Gdańsk: GWP.

Kwiatkowska M. (1997). Dzieci głęboko niezrozumiane. Warszawa: Oficyna Dziennikarzy i Literatów „Pod Wiatr”.

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: APS.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 15 h

Przygotowanie się do zaliczenia – 10h

Samodzielne prace: – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Lidia Klaro-Celej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Urszula Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Lidia Klaro-Celej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Lidia Klaro-Celej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.