Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierowanie procesami społecznymi w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-KSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierowanie procesami społecznymi w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

wiedza:

ocena wiedzy na podstawie odpowiedzi na pytania pisemnego kolokwium sprawdzającego znajomość i rozumienie treści realizowanych podczas wykładów;

umiejętności:

ocena umiejętności kognitywnych na podstawie odpowiedzi na pytania pisemnego kolokwium sprawdzającego znajomość i rozumienie treści realizowanych podczas wykładów;

kompetencje społeczne:

ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe w ramach pisemnego kolokwium.

Pełny opis:

Kierowanie grupą: zadania kierownika grupy (przywództwo a zwierzchnictwo), style kierowania;

Ład i dyscyplina w grupie: znaczenie dyscypliny; modele dyscypliny; zakres i zasięg działań dyscyplinarnych (prewencja, interwencja) oraz warunki ich skuteczności.

Integracja w grupie: wpływanie na strukturę grupową, znaczenie i charakterystyka metod i technik pracy zespołowej oraz sposobów porozumiewania się w grupie.

Zdobywanie informacji w pracy z grupą - znaczenie, podstawowe cele, charakterystyka wybranych metod, technik i narzędzi.

Literatura:

M. Łobocki, Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa 1985;

A. Janowski, Pedagogika praktyczna: zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań, Warszawa 2002;

J. Grochulska, Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992;

S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 1997;

C. H. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006;

A. Janowski , Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002;

E. Zwierzyńska, Poznawanie klasy szkolnej, Warszawa 2008;

R. I. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1994;

S. Mieszalski, N. A. Flandersa system analizy interakcji w klasie szkolnej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1984 nr 4.

Literatura uzupełniająca:

B. Jankowski, Utrzymanie dyscypliny w klasie, w: Sposoby na trudne zachowania uczniów, B. Jankowski, M. Jaroszewska, A. K. Kiełczewska, H. Żmijska, Poznań 2016, s. 3-14;

E. Lemańska-Lewandowska, Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej, Bydgoszcz 2013;

J. Pyżalski, Nauczyciele-uczniowie. Dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie, Kraków 2007;

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003;

B. Badziukiewicz, M. Sałasiński, Vademecum wychowawcy, Warszawa 2005;

M. Bardziejewska, Zarządzanie klasą szkolną, w: „Edukacja” 2003 nr 1, s. 75-86;

E. Kozioł, Klasa szkolna jako specyficzna mała grupa społeczna, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku pod red. E. Kozioła i E. Kobyłeckiej, Zielona góra 2000, s.51-59;

J. Lubowiecka, Więzi i role społeczne w klasie szkolnej, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 59-71;

J. Danilewska, O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju. Pedagogiczna baśń o rywalizacji, Kraków 2014, s. 49-114;

E. de Bono, Sześć myślowych kapeluszy, Gliwice 2008;

J. Robertson, Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwersatoryjny wsparty prezentacją multimedialną.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych (wykłady): 10;

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia: 15;

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 25.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zamarian
Prowadzący grup: Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zamarian
Prowadzący grup: Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.