Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstruowanie indywidualnych programów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-KPR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstruowanie indywidualnych programów
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student:

Zna teoretyczne założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)

Zna zasady ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)

Umiejętności

Student:

Potrafi skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Kompetencje społeczne

Student:

Ma świadomość odpowiedzialności za należyte konstruowanie i realizowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

projekt IPET

IPET - praca pisemna

Wypowiedzi w dyskusji

Pełny opis:

TREŚCI:

Wymagania prawa oświatowego związane z konstrukcją IPET

Etapy postępowania w planowaniu procesu edukacyjno-terapeutycznego.

Konstruowanie IPET dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Omówienie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych przez studentów

LICZBA GODZIN: 15

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa:

Rozporządzenia MEN w sprawie: zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; orzeczeń i opinii wydawanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Literatura uzupełniająca:

Klaczak, M., Majewicz, P. (red.), (2006). Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej .

Trochimiak, B. (2010). Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo MEN, s. 5 – 27.

Trochimiak, B. (2010). Efekty zabiegów pedagogicznych – monitorowanie osiągnięć ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 155 -171.

Trochimiak, B. (2010). Proces nauczania i proces uczenia się w sytuacjach trudności edukacyjnych. W: J. Głodkowska (red.) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 172 - 184.

Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.131 – 143.

Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 96-114.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5g

Inne formy 10g

Sumaryczna liczba punktów ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska, Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

projekt IPET

IPET - praca pisemna

Wypowiedzi w dyskusji

Pełny opis:

TREŚCI:

Wymagania prawa oświatowego związane z konstrukcją IPET

Etapy postępowania w planowaniu procesu edukacyjno-terapeutycznego.

Konstruowanie IPET dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Omówienie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych przez studentów

LICZBA GODZIN: 15

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa:

Rozporządzenia MEN w sprawie: zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; orzeczeń i opinii wydawanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Literatura uzupełniająca:

Klaczak, M., Majewicz, P. (red.), (2006). Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej .

Trochimiak, B. (2010). Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo MEN, s. 5 – 27.

Trochimiak, B. (2010). Efekty zabiegów pedagogicznych – monitorowanie osiągnięć ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 155 -171.

Trochimiak, B. (2010). Proces nauczania i proces uczenia się w sytuacjach trudności edukacyjnych. W: J. Głodkowska (red.) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 172 - 184.

Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.131 – 143.

Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 96-114.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5g

Inne formy 10g

Sumaryczna liczba punktów ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.