Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencja kryzysowa w sytuacji uzależnienia od alkoholu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-IUA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencja kryzysowa w sytuacji uzależnienia od alkoholu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

słuchacz potrafi wyjaśnić mechanizmy uzależnienia od substancji psychoaktywnych

zna kryteria diagnostyczne uzależnienia wg ICD -10. Wyjaśnia psychologiczne mechanizmy uzależnienia.

zna teoretyczne założenia programów interwencji i terapii dla członków rodziny z problemem alkoholowym.

Umiejętności

posiada umiejętność diagnozy w zakresie uzależnienia, współuzależnienia i syndromu DDA

potrafi zastosować metodę interwencji wobec osoby uzależnionej

potrafi udzielić pomocy członkom rodziny z problemem alkoholowym.

Kompetencje społeczne (max. 10)

posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w procesie pomagania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena prezentowanej pracy własnej na zajęciach

Ocena wypowiedzi ustnej na zajęciach

Pełny opis:

Kryteria diagnostyczne uzależnienia wg ICD-10. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Formy pomocy osobom uzależnionym

Rodzina i małżeństwo z problemem alkoholowym. Koncepcje i modele współuzależnienia.

Modele i programy interwencji i terapii dla członków rodziny z problemem alkoholowym.

LICZBA GODZIN: 15

Literatura:

Obowiązkowa:

Cierpiałkowska, L, Ziarko, M. (2010). Psychologia uzależnień-alkoholizm.Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Johnson V. E. (1994). Interwencja. Jak pomóc komuś, kto nie chce pomocy. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Mellibruda J., Sobolewska – Mellibruda Z., (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnienia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Sztander W. (1992). Metoda interwencji w chorobie alkoholowej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Sztander W. (2003). Jutro jest później niż dziś. Powróćmy do interwencji. Terapia uzależnienia i współuzależnienia, 4

Sztander W. (2003). Powróćmy do interwencji. Terapia uzależnienia i współuzależnienia, 5,

Woronowicz B., T (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 10g

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5g

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.