Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gradacja pieniądza, obliczenia pieniężne, mała ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-GPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gradacja pieniądza, obliczenia pieniężne, mała ekonomia
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru

egzamin

Sposób pomiaru

Egzamin

Dodatkowo ocena zachowania studentów podczas zajęć: zainteresowanie przedmiotem, zadawanie pytań, komentowanie

Sposób pomiaru

Egzamin

Dodatkowo ocena zachowania studentów podczas zajęć: zainteresowanie przedmiotem, zadawanie pytań, komentowanie

Pełny opis:

Treści programowe

1. Koncepcje rozwoju umysłowego dzieci stanowiące podstawę wychowania/socjalizacji ekonomicznej dzieci:

1.1. Rozwój operacyjnego rozumowania wg. J.Piageta w zakresie koniecznym dla pojmowania stałości wartości pieniądza

1.2. Uwarunkowania społeczno-kulturowe kształtowania się u dzieci wiedzy i umiejętności dotyczących kupna i sprzedaży (teoria uczenia się społecznego A.Bandury)

2. Style wychowania ekonomicznego w rodzinie a dziecięce oszczędzanie – rola kieszonkowego

3. Diagnoza kompetencji dzieci 5-10 –letnich w zakresie rozumienia wartości pieniądza w systemie monetarnym i umiejętności dokonywania obliczeń pieniężnych

4. Model wychowania ekonomicznego starszych przedszkolaków i uczniów w młodszym wieku szkolnym

Wykład

1.Koncepcje rozwoju umysłowego dzieci stanowiące podstawę wychowania/socjalizacji ekonomicznej dzieci: Rozwój operacyjnego rozumowania wg. J.Piageta w zakresie koniecznym dla pojmowania stałości wartości pieniądza; Uwarunkowania społeczno-kulturowe kształtowania się u dzieci wiedzy i umiejętności dotyczących kupna i sprzedaży (teoria uczenia się społecznego A.Bandury); Style wychowania ekonomicznego w rodzinie a dziecięce oszczędzanie – rola kieszonkowego, gospodarowanie własnym budżetem

Ćwiczenia

1. Diagnoza kompetencji dzieci 5-10 –letnich w zakresie rozumienia wartości pieniądza w systemie monetarnym i umiejętności dokonywania obliczeń pieniężnych

2. Model wychowania ekonomicznego starszych przedszkolaków i uczniów w młodszym wieku szkolnym:

ROZUMIENIE WYMIANY W KATEGORIACH TRANSAKCJI HANDLOWEJ

ROZUMIENIE WARTOŚCI PIENIĄDZA W SYSTEMIE MONETARNYM

Rozpoznawanie pieniędzy

Rozeznanie w zakresie nominalnej wartości monet i banknotów

Rozumienie stałej wartości pieniądza w systemie monetarnym

ROZUMIENIE POJĘCIA PIENIĄDZA JAKO JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ - ŚRODKA PŁATNICZEGO W SYTUACJACH KUPNA I SPRZEDARZY

ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ – ZACHOWANIA EKONOMICZNE

Rozumienie skąd się biorą pieniądze i na co się je przeznacza

Zarządzanie przez dziecko własnym budżetem

Rozumienie podstawowych funkcji banku

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bromboszcz, E. (1995). Socjalizacja ekonomiczna - nowy kierunek socjalizacji? W: E.Mandal i R.Stefańska-Klark. Współczesne problemy socjalizacji. Katowice: UŚ

Berti, A.E. i Bombi A.S. (1988) The child's construction of economics. Cambridge University Press

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. Wyd. APS, Warszawa, 2004

M. Kupisiewicz, Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza. Metody diagnostyczne, ich cechy psychometryczne oraz wskazówki do interpretacji wyników badań, Wyd. APS, Warszawa, 2004

Tyszka T. red. Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wyd. Psychologiczne , Gdańsk 2004

Literatura uzupełniająca:

Berti, E. A., Bombi, A. S. (1988). The child’s construction of economics. Cambridge: Cambridge University Press.

Wojciechowska, L. (2007). Świat pieniądza w oczach dziecka; rozumienie przez dzieci procesów ekonomicznych doświadczanych w rodzinie. W: M. Czerwińska-Jasiewicz, E. Dryll-Wiśniewska (red.), Rozważania o rozwoju i wychowaniu (s. 87-106). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Efekty uczenia się:

Słuchacz

-ma podstawową uporządkowaną wiedzę dotyczącą prawidłowości psychologicznych i pedagogicznych kształtowania się elementarnej wiedzy ekonomicznej dzieci

- ma uporządkowaną wiedzę na temat kształtowaniu się u dzieci rozumienia: systemu monetarnego i stałej wartości pieniądza w systemie monetarnym; podstawowych prawidłowości wymiany handlowej w tym dokonywania obliczeń pieniężnych w sytuacjach kupna i sprzedaży, czym jest budżet domowy, oszczędzanie, dług i jego spłata

- potrafi opracować program i scenariusze zajęć wspomagania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w nabywaniu kompetencji w zakresie rozumienia wartości pieniądza oraz jego gradacji w systemie monetarnym, rozumieniu sensu kupna i sprzedaży i dokonywania prostych obliczeń pieniężnych,

- rozumie elementarne pojęcia i zachowania związane z ekonomicznym funkcjonowaniem społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, ćwiczenia i konwersatoria

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Małgorzata Kupisiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

egzamin

Sposób pomiaru

Egzamin

Dodatkowo ocena zachowania studentów podczas zajęć: zainteresowanie przedmiotem, zadawanie pytań, komentowanie

Sposób pomiaru

Egzamin

Dodatkowo ocena zachowania studentów podczas zajęć: zainteresowanie przedmiotem, zadawanie pytań, komentowanie

Pełny opis:

1. Koncepcje rozwoju umysłowego dzieci stanowiące podstawę wychowania/socjalizacji ekonomicznej dzieci:

1.1. Rozwój operacyjnego rozumowania wg. J.Piageta w zakresie koniecznym dla pojmowania stałości wartości pieniądza

1.2. Uwarunkowania społeczno-kulturowe kształtowania się u dzieci wiedzy i umiejętności dotyczących kupna i sprzedaży (teoria uczenia się społecznego A.Bandury)

2. Style wychowania ekonomicznego w rodzinie a dziecięce oszczędzanie – rola kieszonkowego

3. Diagnoza kompetencji dzieci 5-10 –letnich w zakresie rozumienia wartości pieniądza w systemie monetarnym i umiejętności dokonywania obliczeń pieniężnych

4. Model wychowania ekonomicznego starszych przedszkolaków i uczniów w młodszym wieku szkolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bromboszcz, E. (1995). Socjalizacja ekonomiczna - nowy kierunek socjalizacji? W: E.Mandal i R.Stefańska-Klark. Współczesne problemy socjalizacji. Katowice: UŚ

Berti, A.E. i Bombi A.S. (1988) The child's construction of economics. Cambridge University Press

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. Wyd. APS, Warszawa, 2004

M. Kupisiewicz, Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza. Metody diagnostyczne, ich cechy psychometryczne oraz wskazówki do interpretacji wyników badań, Wyd. APS, Warszawa, 2004

Tyszka T. red. Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wyd. Psychologiczne , Gdańsk 2004

Literatura uzupełniająca:

Berti, E. A., Bombi, A. S. (1988). The child’s construction of economics. Cambridge: Cambridge University Press.

Wojciechowska, L. (2007). Świat pieniądza w oczach dziecka; rozumienie przez dzieci procesów ekonomicznych doświadczanych w rodzinie. W: M. Czerwińska-Jasiewicz, E. Dryll-Wiśniewska (red.), Rozważania o rozwoju i wychowaniu (s. 87-106). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 7 g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 15g

Przygotowanie się do egzaminu 8g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.