Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-FZD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: psychologia kliniczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 14.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z „Programem specjalizacji w psychologii klinicznej – programem podstawowym dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia. CMKP Warszawa 2009”.

Pełny opis:

Treści nauczania

•Wczesna interwencja dla dzieci z ryzykiem zaburzeń rozwoju ( 2 godz.)

•Wybrane zagadnienia rozwoju dzieci z chorobami o.u.n (2 godz.)

•Klasyfikacja zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży ( 2 godz.)

•Specyficzne trudności w uczeniu się ( 3 godz.)

•Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (2 godz.)

•Zaburzenia odżywiania się (4 godz.)

•Zaburzenia depresyjne, próby samobójcze i samouszkodzenia (3 godz.)

•Zespół dziecka maltretowanego. Wykorzystanie seksualne (4 godz.)

•Zaburzenia lękowe (2 godz.)

•Bóle głowy, bóle brzucha o podłożu emocjonalnym ( 2 godz.)

•Upośledzenie umysłowe. Opóźnienia rozwoju ( 3 godz.)

•Całościowe zaburzenia rozwojowe ( 4 godz.)

•Zaburzenia zachowania i emocji ( Mutyzm wybiórczy. Reaktywne zaburzenia przywiązania. Zaburzenia selektywności przywiązania. Enuresis. Encopresis). (2 godz.)

•Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. (5 godz.)

•Zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia osobowości (5 godz.)

Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych

W wyniku kształcenia psycholog nabędzie umiejętność:

•Rozpoznawania zaburzeń wieku rozwojowego i ich uwarunkowań.

Literatura:

1.Bętkowska-Korpała B. (red) Uzależnienia w praktyce klinicznej - zagadnienia diagnostyczne. Wyd Giza, Kraków 2007, II wydanie PARPA Media 2008.

2.Bętkowska-Korpała B., Gierowski J.K. (red). Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie. Wyd. UJ. Kraków, 2007

3.Bilikiewicz A. (red.): Psychiatria. PZWL, Warszawa, 1999.

4.Brzeziński J., Toeplitz- Winiewska M. (red.): Etyczne dylematy psychologii. Humaniora, Poznań, 2000.

5.Carson R. C, Bytcher J. N., Mineka S.: Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie. GWP 2003.

6.Czabała J. C: Czynniki leczące w psychoterapii. PWN, Warszawa, 1997.

7.Hall C. S. Lindzey G.: Teorie osobowości. PWN, Warszawa, 1994.

8.Heszen-Niejodek I. (red.): Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych. PZWL, Warszawa 1990.

9.Heszen I., Sęk H.(red) Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa 2007

10.Herzyk A.: Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa,2005.

11.Garfield S. L., Bergin A. E.: Psychoterapia i zmiana zachowania. Wyd. IPiN, Warszawa 1990.

12.Grzesiuk L. (red.): Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki, specyficzne problemy. PWN. Warszawa, 2000.

13.Jakubik A.: Zaburzenia osobowości. PZWL. Warszawa, 1997.

14.James R, Gillialand B. Strategia interwencji kryzysowej, Parpamedia, Warszawa 2008.

15.Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z. Psychologiczne.: Integracyjna psychoterapia uzależnienia. Teoria i praktyka. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006

16.Paluchowski W. Diagnoza psychologiczna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

17.Rosenhan D. L, Seligmen M. F. P.: Psychopatologia. Warszawa PTP 1994.

18.Sadowski B.: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN. Warszawa, 2001.

19.Sęk H (red). Psychologia kliniczna. I i II t. PWN 2004

20.Suchańska A. Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

21.Turner J. S., Helms D. B.: Rozwój człowieka. WSiP, Warszawa, 1999.

22.Tylka J.: Psychosomatyka. Wyd. UKSW. Warszawa, 2000.

23.Walsh K., Darby K.: Neuropsychologia kliniczna Walsha. GWP, Gdańsk, 2008.

24.Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Wyd. IPiN. Warszawa, 2001.

UWAGA: Każdy z prowadzących zajęcia zobowiązany jest przedstawiać dodatkowe aktualne lektury związane z omawianym zagadnieniem

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wiadomości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.