Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w zawodzie terapeuty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-EZT1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w zawodzie terapeuty
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: socjoterapia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej;

Umiejętności

posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi;

Kompetencje społeczne

utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w socjoterapii; odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań socjoterapeutycznych;

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Marzena Rubaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Tożsamość zawodu socjoteraputy:

ulokowania prawne,

kwalifikacje, kompetencje, rozwój,

rola,

postawa (przesłanie, wartości, motywacja).

Etyka w socjoterapii:

źródła zasad (kodeksy etyczne zawodów pokrewnych: psychologa, psychoterapeuty, nauczyciela, trenera),

standardy etyczne w pracy z grupami,

aspekty prawne udzielania pomocy terapeutycznej a/ i normy moralne.

Dylematy moralne, wątpliwości etyczne i prawne w pracy z grupami socjoterapeutycznymi - analiza sytuacji problemowych.

Pełny opis:

Tożsamość zawodu socjoteraputy:

ulokowania prawne,

kwalifikacje, kompetencje, rozwój,

rola,

postawa (przesłanie, wartości, motywacja).

Etyka w socjoterapii:

źródła zasad (kodeksy etyczne zawodów pokrewnych: psychologa, psychoterapeuty, nauczyciela, trenera),

standardy etyczne w pracy z grupami,

aspekty prawne udzielania pomocy terapeutycznej a/ i normy moralne.

Dylematy moralne, wątpliwości etyczne i prawne w pracy z grupami socjoterapeutycznymi - analiza sytuacji problemowych.

Literatura:

Corey – Schneider M, Corey G. (1995). „Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej”. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Warszawa.

Osipczuk M. (red.). (2011). „Psychoterapia po ludzku”. Stowarzyszenie Intro. Wrocław.

Strykowska J.(2011). „Kompetencje socjoterapeutyczne w pracy pedagogicznej”. „Neodidagmata” 31/32. Adam Mickiewicz University Press. Poznań.

W. Kaczyńska (red.). (2010). „O etyce służb społecznych”. Instytut Profilakty­ki Społecznej 
i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

Fiutak A., Dąbrowski J. (2012). „ Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne”. Difin. Warszawa.

Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29.

Kodeks Zasad Etycznych Psychoterapeuty. www.sekcjapsychoterapii.pl/.../.

Kodeks Etyczny Nauczyciela. ftp://ftp.wsap.edu.pl/.../

Zadania oraz etyka zawodowa trenera umiejętności społecznych. http://marta.bara.pl/zadania-oraz-etyka-zawodowa-trenera-umiejetnosci-spolecznych/.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu szkolenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r.  Nr 50, poz. 400).

Warunki formalne oraz procedura uzyskania certyfikatu socjoterapeuty PTP. http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=394.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, dyskusja, burza mózgów, case study

Nakład pracy:

Udział w zajęciach: 5 godzin

Przygotowanie do zajęć: 25 godzin

Przygotowanie do zaliczenia: 25 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Marzena Rubaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Tożsamość zawodu socjoteraputy:

ulokowania prawne,

kwalifikacje, kompetencje, rozwój,

rola,

postawa (przesłanie, wartości, motywacja).

Etyka w socjoterapii:

źródła zasad (kodeksy etyczne zawodów pokrewnych: psychologa, psychoterapeuty, nauczyciela, trenera),

standardy etyczne w pracy z grupami,

aspekty prawne udzielania pomocy terapeutycznej a/ i normy moralne.

Dylematy moralne, wątpliwości etyczne i prawne w pracy z grupami socjoterapeutycznymi - analiza sytuacji problemowych.

Pełny opis:

Tożsamość zawodu socjoteraputy:

ulokowania prawne,

kwalifikacje, kompetencje, rozwój,

rola,

postawa (przesłanie, wartości, motywacja).

Etyka w socjoterapii:

źródła zasad (kodeksy etyczne zawodów pokrewnych: psychologa, psychoterapeuty, nauczyciela, trenera),

standardy etyczne w pracy z grupami,

aspekty prawne udzielania pomocy terapeutycznej a/ i normy moralne.

Dylematy moralne, wątpliwości etyczne i prawne w pracy z grupami socjoterapeutycznymi - analiza sytuacji problemowych.

Literatura:

Corey – Schneider M, Corey G. (1995). „Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej”. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Warszawa.

Osipczuk M. (red.). (2011). „Psychoterapia po ludzku”. Stowarzyszenie Intro. Wrocław.

Strykowska J.(2011). „Kompetencje socjoterapeutyczne w pracy pedagogicznej”. „Neodidagmata” 31/32. Adam Mickiewicz University Press. Poznań.

W. Kaczyńska (red.). (2010). „O etyce służb społecznych”. Instytut Profilakty­ki Społecznej 
i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

Fiutak A., Dąbrowski J. (2012). „ Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne”. Difin. Warszawa.

Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29.

Kodeks Zasad Etycznych Psychoterapeuty. www.sekcjapsychoterapii.pl/.../.

Kodeks Etyczny Nauczyciela. ftp://ftp.wsap.edu.pl/.../

Zadania oraz etyka zawodowa trenera umiejętności społecznych. http://marta.bara.pl/zadania-oraz-etyka-zawodowa-trenera-umiejetnosci-spolecznych/.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu szkolenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r.  Nr 50, poz. 400).

Warunki formalne oraz procedura uzyskania certyfikatu socjoterapeuty PTP. http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=394.

Uwagi:

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, dyskusja, burza mózgów, case study

USOS: Szczegóły przedmiotu: SP-EZT1, w cyklu: 2014Z, jednostka dawcy: 20020000, grupa przedm.: <brak>

Strona 3 z 3 15.09.2015 12:55

Nakład pracy:

Udział w zajęciach: 5 godzin

Przygotowanie do zajęć: 25 godzin

Przygotowanie do zaliczenia: 25 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Marzena Rubaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach.

Kolokwium zaliczeniowe.

Pełny opis:

Tożsamość zawodu socjoteraputy:

ulokowania prawne,

kwalifikacje, kompetencje, rozwój,

rola,

postawa (przesłanie, wartości, motywacja).

Etyka w socjoterapii:

źródła zasad (kodeksy etyczne zawodów pokrewnych: psychologa, psychoterapeuty, nauczyciela, trenera),

standardy etyczne w pracy z grupami,

aspekty prawne udzielania pomocy terapeutycznej a/ i normy moralne.

Dylematy moralne, wątpliwości etyczne i prawne w pracy z grupami socjoterapeutycznymi - analiza sytuacji problemowych.

Literatura:

Corey – Schneider M, Corey G. (1995). „Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej”. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Warszawa.

Osipczuk M. (red.). (2011). „Psychoterapia po ludzku”. Stowarzyszenie Intro. Wrocław.

Strykowska J.(2011). „Kompetencje socjoterapeutyczne w pracy pedagogicznej”. „Neodidagmata” 31/32. Adam Mickiewicz University Press. Poznań.

W. Kaczyńska (red.). (2010). „O etyce służb społecznych”. Instytut Profilakty-ki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Warszawa.

Fiutak A., Dąbrowski J. (2012). „ Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne”. Difin. Warszawa.

Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. www.ptp.org.pl/modules.php?

name=News&file=article&sid=29.

Kodeks Zasad Etycznych Psychoterapeuty. www.sekcjapsychoterapii.pl/.../.

Kodeks Etyczny Nauczyciela. ftp://ftp.wsap.edu.pl/.../

Zadania oraz etyka zawodowa trenera umiejętności społecznych. http://marta.bara.pl/zadania-oraz-etyka-zawodowa-trenera-umiejetnoscispolecznych/.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikacji wymaganych od

nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub

ukończonego zakładu szkolenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

Warunki formalne oraz procedura uzyskania certyfikatu socjoterapeuty PTP. http://www.ptp.org.pl/modules.php?

name=News&file=article&sid=394.

Uwagi:

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, dyskusja, burza mózgów, case study

Nakład pracy:

Udział w zajęciach: 5 godzin

Przygotowanie do zajęć: 25 godzin

Przygotowanie do zaliczenia: 25 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.