Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy psychologii ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-EMP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy psychologii ogólnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz posiada wiedzę na temat:

- rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie psychologicznym jak i społecznym, poszerzoną o wiedzę w odniesieniu do I i I etapu edukacyjnego.

- podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych.

Słuchacz w zakresie umiejętności:

- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny (test wyboru), zadania wykonywane w małych grupach

Pełny opis:

1. Procesy spostrzegania: wrażenia a spostrzeżenia, fazy procesu spostrzegania, złudzenia percepcyjne

2. Procesy uwagi: uwaga w procesach spostrzegania, funkcje uwagi

3. Procesy pamięciowe: rodzaje pamięci, magazyny pamięci, stadia procesu zapamiętywania

4. Myślenie i rozwiązywanie problemów: pojęcia, strategie rozwiązywania problemów, myślenie dywergencyjne i kowergencyjne, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, podejmowanie decyzji, heurystyki podejmowania decyzji

5. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne jako podstawowe mechanizmy uczenia się

6. Inteligencja: koncepcje inteligencji, współczesne ujęcie inteligencji; pojęcie ilorazu inteligencji, uwarunkowania inteligencji, badanie inteligencji i kontrowersje związane z jej pomiarem

7. Procesy emocjonalne: składniki epizodu emocjonalnego, funkcje emocji, teorie emocji, uniwersalizm i różnice kulturowe emocji

8. Wybrane teorie motywacji, rodzaje motywów.

9. Temperament i osobowość: wybrane teorie temperamentu, temperament a funkcjonowanie w sytuacji stresu, relacja pomiędzy temperamentem i osobowością; model osobowości w ujęciu Wielkiej Piątki; pomiar osobowości

Literatura:

Gerrig, R.J. i Zimbardo, P.G. (2006). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN (s. 92-103, 122-139, 166-191, 202-225, 280-307, 352-381, 386-397)

Rathus, S. A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP (s. 371-408).

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L. i McCann, V. (2010). Psychologia: Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, tom 4. Warszawa: PWN (s. 24-84)

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne, omawianie przypadków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny (test wyboru), zadania wykonywane w małych grupach

Pełny opis:

1. Procesy spostrzegania: wrażenia a spostrzeżenia, fazy procesu spostrzegania, złudzenia percepcyjne

2. Procesy uwagi: uwaga w procesach spostrzegania, funkcje uwagi

3. Procesy pamięciowe: rodzaje pamięci, magazyny pamięci, stadia procesu zapamiętywania

4. Myślenie i rozwiązywanie problemów: pojęcia, strategie rozwiązywania problemów, myślenie dywergencyjne i kowergencyjne, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, podejmowanie decyzji, heurystyki podejmowania decyzji

5. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne jako podstawowe mechanizmy uczenia się

6. Inteligencja: koncepcje inteligencji, współczesne ujęcie inteligencji; pojęcie ilorazu inteligencji, uwarunkowania inteligencji, badanie inteligencji i kontrowersje związane z jej pomiarem

7. Procesy emocjonalne: składniki epizodu emocjonalnego, funkcje emocji, teorie emocji, uniwersalizm i różnice kulturowe emocji

8. Wybrane teorie motywacji, rodzaje motywów.

9. Temperament i osobowość: wybrane teorie temperamentu, temperament a funkcjonowanie w sytuacji stresu, relacja pomiędzy temperamentem i osobowością; model osobowości w ujęciu Wielkiej Piątki; pomiar osobowości

Literatura:

Gerrig, R.J. i Zimbardo, P.G. (2006). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN (s. 92-103, 122-139, 166-191, 202-225, 280-307, 352-381, 386-397)

Rathus, S. A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP (s. 371-408).

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L. i McCann, V. (2010). Psychologia: Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, tom 4. Warszawa: PWN (s. 24-84)

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.