Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna w zaburzeniach psychicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna w zaburzeniach psychicznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

słuchacz potrafi opisać rolę diagnozy psychologicznej w całościowym procesie diagnostycznym

wymienić i objaśnić najważniejsze metody diagnostyczne psychologa klinicznego

Umiejętności

jest zdolny do zaproponowania odpowiednich metod i testów psychologicznych w diagnozie osoby z zaburzeniami psychicznymi

Kompetencje społeczne (max. 10)

posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania

ma pogłębioną świadomość poziomu swoich umiejętności radzenia sobie ze stresem; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

egzamin pisemny w formie testu wiadomości

egzamin pisemny

Pełny opis:

1. Pojęcie i przedmiot diagnozowania. Myślenie potoczne a diagnostyczne. Diagnoza – perspektywa klienta – osoby dorosłej, dziecka, psychologa, innych specjalistów.

2. Podstawowe założenia i cele diagnozy. Diagnozowanie jako sytuacja komunikacyjna. Diagnozowanie jako sytuacja społeczna – oczekiwania i obawy ze strony osoby badanej. Ograniczenia diagnozy

3. Rodzaje i sposoby uzyskiwania danych potrzebnych dla przeprowadzenia diagnozy. Warunki poprawności sporządzania diagnozy. Profesjonalne kompetencje konieczne do przeprowadzania diagnozy. Proces diagnozy. Zalecenia wynikające z diagnozy dla poradnictwa lub terapii. Sposób informowania o wynikach diagnozy różnych odbiorców.

3. Specyfika diagnozy w zaburzeniach psychicznych. Diagnoza stanów prepsychotycznych, zaburzeń myślenia, dysfunkcji poznawczych.

4. Umiejętność korzystania z przeprowadzonej diagnozy psychologicznej dla celów poradnictwa i interwencji

5. Etyczne problemy diagnozowania i korzystania z diagnozy przeprowadzonej przez innych profesjonalistów.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Paluchowski W.J. (2001) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe, SCHOLAR, Warszawa

2. Pasikowski T i Sęk H (2005,2008) Psychologiczna diagnoza kliniczna – etapy postępowania diagnostycznego a wynik diagnozy.( s. 194-212) W: Sęk H. (red.) Psychologia kliniczna,

3. Stęplewska-Żakowicz, K. (2009). Wartości. Etyczna postawa psychologa w praktyce diagnostycznej. (s.209-223) W Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. (red). Alina Borkowska (2012). Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne.. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu)

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

egzamin pisemny w formie testu wiadomości

egzamin pisemny

Pełny opis:

1. Pojęcie i przedmiot diagnozowania. Myślenie potoczne a diagnostyczne. Diagnoza – perspektywa klienta – osoby dorosłej, dziecka, psychologa, innych specjalistów.

2. Podstawowe założenia i cele diagnozy. Diagnozowanie jako sytuacja komunikacyjna. Diagnozowanie jako sytuacja społeczna – oczekiwania i obawy ze strony osoby badanej. Ograniczenia diagnozy

3. Rodzaje i sposoby uzyskiwania danych potrzebnych dla przeprowadzenia diagnozy. Warunki poprawności sporządzania diagnozy. Profesjonalne kompetencje konieczne do przeprowadzania diagnozy. Proces diagnozy. Zalecenia wynikające z diagnozy dla poradnictwa lub terapii. Sposób informowania o wynikach diagnozy różnych odbiorców.

3. Specyfika diagnozy w zaburzeniach psychicznych. Diagnoza stanów prepsychotycznych, zaburzeń myślenia, dysfunkcji poznawczych.

4. Umiejętność korzystania z przeprowadzonej diagnozy psychologicznej dla celów poradnictwa i interwencji

5. Etyczne problemy diagnozowania i korzystania z diagnozy przeprowadzonej przez innych profesjonalistów.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Paluchowski W.J. (2001) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe, SCHOLAR, Warszawa

2. Pasikowski T i Sęk H (2005,2008) Psychologiczna diagnoza kliniczna – etapy postępowania diagnostycznego a wynik diagnozy.( s. 194-212) W: Sęk H. (red.) Psychologia kliniczna,

3. Stęplewska-Żakowicz, K. (2009). Wartości. Etyczna postawa psychologa w praktyce diagnostycznej. (s.209-223) W Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. (red). Alina Borkowska (2012). Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne.. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu)

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.