Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych - rola psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DHS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych - rola psychologa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: psychologia kliniczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z „Programem specjalizacji w psychologii klinicznej – programem podstawowym dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia. CMKP Warszawa 2009”.

Pełny opis:

1.Specyfika diagnostyki psychologicznej w chorobach somatycznych.

2.Model psychologicznej terapii i rehabilitacji chorych somatycznie

3.Miejsce i rola psychologa w zespole terapeutycznym

Treści nauczania

•Diagnostyka psychologiczna: specyfika diagnozy psychologicznej w ustalaniu przyczyn choroby somatycznej. Metody diagnozowania stanu psychicznego w trakcie leczenia i rehabilitacji osób z chorobą somatyczną.

•Odrębności diagnostyki psychologicznej od diagnozy lekarskiej oraz elementy wspólne. Styl życia i wzory zachowań osobowych jako przedmiot diagnozy psychologicznej.

•Podstawowe narzędzia diagnostyczne.

•Sposoby interpretacji wyników.

•Zasady wykorzystania wyników diagnozy w terapii psychologicznej i lekarskiej.

•Integracja sposobów postępowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego (lekarz, psycholog, fizjoterapeuta).

•Psychoedukacja - konfrontacja somatycznych i psychologicznych czynników ryzyka choroby. Sposoby radzenia sobie ze stresem i chorobą.

Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych

W wyniku kształcenia teoretycznego i praktycznego psycholog nabędzie umiejętność:

•zaplanowania i przeprowadzenia wywiadu psychologicznego ukierunkowanego na specyfikę problemów chorego z uwzględnieniem potrzeb jakie wynikają z charakteru diagnozy lekarskiej.

•wykorzystania danych z wywiadu i obserwacji klinicznej dla samodzielnego sformułowana diagnozy klinicznej.

•doboru innych technik diagnostycznych (testy psychometryczne, eksperyment kliniczny) dla pogłębienia diagnozy i jej uszczegółowienia.

Literatura:

1.Bętkowska-Korpała B. (red) Uzależnienia w praktyce klinicznej - zagadnienia diagnostyczne. Wyd Giza, Kraków 2007, II wydanie PARPA Media 2008.

2.Bętkowska-Korpała B., Gierowski J.K. (red). Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie. Wyd. UJ. Kraków, 2007

3.Bilikiewicz A. (red.): Psychiatria. PZWL, Warszawa, 1999.

4.Brzeziński J., Toeplitz- Winiewska M. (red.): Etyczne dylematy psychologii. Humaniora, Poznań, 2000.

5.Carson R. C, Bytcher J. N., Mineka S.: Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie. GWP 2003.

6.Czabała J. C: Czynniki leczące w psychoterapii. PWN, Warszawa, 1997.

7.Hall C. S. Lindzey G.: Teorie osobowości. PWN, Warszawa, 1994.

8.Heszen-Niejodek I. (red.): Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych. PZWL, Warszawa 1990.

9.Heszen I., Sęk H.(red) Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa 2007

10.Herzyk A.: Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa,2005.

11.Garfield S. L., Bergin A. E.: Psychoterapia i zmiana zachowania. Wyd. IPiN, Warszawa 1990.

12.Grzesiuk L. (red.): Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki, specyficzne problemy. PWN. Warszawa, 2000.

13.Jakubik A.: Zaburzenia osobowości. PZWL. Warszawa, 1997.

14.James R, Gillialand B. Strategia interwencji kryzysowej, Parpamedia, Warszawa 2008.

15.Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z. Psychologiczne.: Integracyjna psychoterapia uzależnienia. Teoria i praktyka. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006

16.Paluchowski W. Diagnoza psychologiczna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

17.Rosenhan D. L, Seligmen M. F. P.: Psychopatologia. Warszawa PTP 1994.

18.Sadowski B.: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN. Warszawa, 2001.

19.Sęk H (red). Psychologia kliniczna. I i II t. PWN 2004

20.Suchańska A. Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

21.Turner J. S., Helms D. B.: Rozwój człowieka. WSiP, Warszawa, 1999.

22.Tylka J.: Psychosomatyka. Wyd. UKSW. Warszawa, 2000.

23.Walsh K., Darby K.: Neuropsychologia kliniczna Walsha. GWP, Gdańsk, 2008.

24.Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Wyd. IPiN. Warszawa, 2001.

UWAGA: Każdy z prowadzących zajęcia zobowiązany jest przedstawiać dodatkowe aktualne lektury związane z omawianym zagadnieniem

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wiadomości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Anna Jakubowska-Winecka, Kinga Leszczyńska-Iwanicka, Monika Stepnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.