Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza funkcjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DFU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza funkcjonalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edu. i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: ped. niepełnosprawnych intelektualnie - oligofrenopedagogika
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna teoretyczne podstawy diagnozy funkcjonalnej

zna cechy dobrej diagnozy

wybrane metody i narzędzia diagnostyczne

zasady konstruowania arkuszy obserwacyjnych

zasady przeprowadzania rozmowy

zasady interpretacji orzeczeń

teoretyczne założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych

Umiejętności

potrafi opracować kwestionariusz wywiadu

potrafi opracować arkusze obserwacyjne

potrafi interpretować dane diagnostyczne

potrafi wykorzystać informacje z oceny funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

potrafi sformułować cele ogólne i cele szczegółowe do informacji o aktualnym poziomie funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną

potrafi wykorzystać elementy wybranych metod pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w planowaniu pracy terapeutycznej

Kompetencje społeczne

poszanowanie godności osobowej osób NI

wrażliwość osób NI i ich rodziców/rodzeństwa/opiekunów

potrafi współpracować w grupie

motywacja do pracy/pracowitość

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Konstruowanie programu terapeutycznego (ocena w skali 1-5)

zwrócenie uwagi na postawę osoby

Pełny opis:

WYKŁAD

Diagnoza dla rozwoju a diagnoza na użytek orzekania. Teoretyczne podstawy diagnozy funkcjonalnej.

Zasady konstruowania arkuszy obserwacji i zadań diagnostycznych.

Etyka w diagnozie - wybrane zagadnienia. Rola obserwacji i wywiadu (i rozmowy) w diagnozie funkcjonalnej.

LICZBA GODZIN: 5

ĆWICZENIA:

1.Opracowanie poradnika: Jak przygotować się do rozmowy z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Opracowanie scenariusza rozmowy z rodzicami dziecka.

Opracowanie arkusza obserwacji zachowań problemowych.

2.Ocena funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Charakterystyczne cechy funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane metody oceny funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną:

Karta okresowego zapisu funkcjonowania dziecka (opracowanie K.Mrugalskiej i Z.Pakuły na podstawie kwestionariusza Les Amis de Karen),

PPAC.

Konstruowanie arkusza do oceny funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,

Konstruowanie zadań diagnostycznych,

Skala Leonhardt (adaptacja dla potrzeb oceny osób z głęboka niepełnosprawnością intelektualną),

Kwestionariusz dla rodziców do obserwacji zachowań dziecka (integracja sensoryczna) – ocena możliwości wykorzystania.

3.Ocena funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym

i znacznym. Charakterystyczne cechy funkcjonowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane metody oceny funkcjonowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną: PAC 1, Skala oceny zachowania się i umiejętności uczniów z zespołem Williamsa, Profil osiągnięć ucznia.

Konstruowanie arkusza do oceny funkcjonowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Opracowanie serii zadań diagnostycznych.

4.Ocena funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną stopniu lekkim. Charakterystyczne cechy funkcjonowania osób z lekka niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane metody oceny funkcjonowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną: Arkusz poznania ucznia szkoły specjalnej. PAC 2

Konstruowanie arkusza do oceny funkcjonowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5.Ocena percepcji wzrokowej, słuchowej. Ocena lateralizacji. Ocena poziomu orientacji przestrzennej. Ocena poziomu opanowania technik szkolnych.

Konstruowanie serii zadań diagnostycznych.

6. Wybrane narzędzia do oceny funkcjonowania dzieci z autyzmem:

Profil psychoedukacyjny

Kwestionariusz dla rodziców do obserwacji zachowań dziecka.

LICZBA GODZIN: 30

Literatura:

1.Głodkowska J.: Poznanie ucznia szkoły specjalnej. WSiP, Warszawa 1999

2.Kielin J.: Rozwój daje radość, GWP, Gdańsk

3.Marcinkowska B.: Diagnoza dla jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualna, W: Pedagogika specjalna. Różne poszukiwania – wspólna misja, Wydawnictwo APS, Warszawa 2009

4.Schopler E. (i wpół.): Profil psychoedukacyjny. SPOA, Gdańsk 1995

5.Witkowski T.: Metody PAC i PAS w społecznej rewalidacji upośledzonych umysłowo. COMPW-Z MEN, Warszawa 1988

6.Zazzo R.: Metody psychologicznego badania dziecka, Warszawa 1974

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 20g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10g

Przygotowanie się do egzaminu 5g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Konstruowanie programu terapeutycznego (ocena w skali 1-5)

zwrócenie uwagi na postawę osoby

Pełny opis:

WYKŁAD:

Diagnoza dla rozwoju a diagnoza na użytek orzekania. Teoretyczne podstawy diagnozy funkcjonalnej.

Zasady konstruowania arkuszy obserwacji i zadań diagnostycznych.

Etyka w diagnozie - wybrane zagadnienia. Rola obserwacji i wywiadu (i rozmowy) w diagnozie funkcjonalnej.

LICZBA GODZIN: 5

ĆWICZENIA:

1.Opracowanie poradnika: Jak przygotować się do rozmowy z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Opracowanie scenariusza rozmowy z rodzicami dziecka.

Opracowanie arkusza obserwacji zachowań problemowych.

2.Ocena funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Charakterystyczne cechy funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane metody oceny funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną:

 Karta okresowego zapisu funkcjonowania dziecka (opracowanie K.Mrugalskiej i Z.Pakuły na podstawie kwestionariusza Les Amis de Karen),

 PPAC.

Konstruowanie arkusza do oceny funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,

Konstruowanie zadań diagnostycznych,

Skala Leonhardt (adaptacja dla potrzeb oceny osób z głęboka niepełnosprawnością intelektualną),

Kwestionariusz dla rodziców do obserwacji zachowań dziecka (integracja sensoryczna) – ocena możliwości wykorzystania.

3.Ocena funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym

i znacznym. Charakterystyczne cechy funkcjonowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane metody oceny funkcjonowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną: PAC 1, Skala oceny zachowania się i umiejętności uczniów z zespołem Williamsa, Profil osiągnięć ucznia.

Konstruowanie arkusza do oceny funkcjonowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Opracowanie serii zadań diagnostycznych.

4.Ocena funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną stopniu lekkim. Charakterystyczne cechy funkcjonowania osób z lekka niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane metody oceny funkcjonowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną: Arkusz poznania ucznia szkoły specjalnej. PAC 2

Konstruowanie arkusza do oceny funkcjonowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5.Ocena percepcji wzrokowej, słuchowej. Ocena lateralizacji. Ocena poziomu orientacji przestrzennej. Ocena poziomu opanowania technik szkolnych.

Konstruowanie serii zadań diagnostycznych.

6. Wybrane narzędzia do oceny funkcjonowania dzieci z autyzmem:

Profil psychoedukacyjny

Kwestionariusz dla rodziców do obserwacji zachowań dziecka.

LICZBA GODZIN: 30

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA i UZUPEŁNIAJĄCA

1. Głodkowska J.: Poznanie ucznia szkoły specjalnej. WSiP, Warszawa 1999

2. Kielin J.: Rozwój daje radość, GWP, Gdańsk

3. Marcinkowska B.: Diagnoza dla jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualna, W: Pedagogika specjalna. Różne poszukiwania – wspólna misja, Wydawnictwo APS, Warszawa 2009

4. Schopler E. (i wpół.): Profil psychoedukacyjny. SPOA, Gdańsk 1995

5. Witkowski T.: Metody PAC i PAS w społecznej rewalidacji upośledzonych umysłowo. COMPW-Z MEN, Warszawa 1988

6. Zazzo R.: Metody psychologicznego badania dziecka, Warszawa 1974

Uwagi:

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 20g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10g

Przygotowanie się do egzaminu 5g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.