Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DFO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna wybrane metody i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane

w diagnozie funkcjonalnej osób z niepełnosprawnością intelektualną; zna zasady konstruowania arkuszy obserwacyjnych; potrafi opracować kwestionariusz wywiadu i arkusze obserwacji; potrafi interpretować dane diagnostyczne; ma świadomość konieczności zachowania zasad etyki w procesie diagnozy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Teoretyczne podstawy diagnozy funkcjonalnej. Metody wykorzystywane w procesie diagnozy funkcjonalnej. Wybrane narzędzia wykorzystywane w diagnozie funkcjonalnej. Rola zespołu specjalistów i innych osób wspierających w procesie rozpoznawania poziomu funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Etyczne postępowanie w procesie diagnozy funkcjonalnej. Metody oceny poziomu funkcjonowania osób z głęboką, znaczną, umiarkowana i lekką niepełnosprawnością intelektualną (analiza wybranych metod oraz konstruowanie arkuszy obserwacji) Arkusz do oceny wrażliwości zmysłowej. Projektowanie zadań diagnostycznych do oceny poziomu funkcjonowania ucznia w wybranej sferze. Zasady interpretacji wyników rozpoznania i formułowanie wniosków do edukacji i rehabilitacji/terapii

Literatura:

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010): Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.(Rozdział I, II, IV).

Głodkowska J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej

Kielin J.(2008) Profil osiągnięć ucznia

Witkowski T. (1996) Podręcznik do INWENTARZA PAC-1 H.C. GUNZBURGA DO OCENY POSTĘPU W ROZWOJU SPOŁECZNYM OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. Lublin.

Witkowski T. (1996) Podręcznik do INWENTARZA PAC-2 H.C. GUNZBURGA DO OCENY POSTĘPU W ROZWOJU SPOŁECZNYM OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. Lublin.

Witkowski T. (1996) Podręcznik do INWENTARZA PPAC H.C. GUNZBURGA DO OCENY POSTĘPU W ROZWOJU SPOŁECZNYM OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. Lublin.

Marcinkowska B. (2004). Diagnoza umiejętności funkcjonalnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. (w:) Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia; teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości. Red.: J. Głodkowska, A. Giryński, APS, Warszawa

Marcinkowska B.(2009). Diagnoza dla jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.(w:) PEDAGOGIKA SPECJALNA. Różne poszukiwania – wspólna misja.

Marcinkowska B. (2013). Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - w poszukiwaniu wzajemności i współpracy Warszawa: APS.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5 h

Przygotowanie się do zaliczenia – 5 h

Samodzielne prace: – 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Teoretyczne podstawy diagnozy funkcjonalnej. Metody wykorzystywane w procesie diagnozy funkcjonalnej. Wybrane narzędzia wykorzystywane w diagnozie funkcjonalnej. Rola zespołu specjalistów i innych osób wspierających w procesie rozpoznawania poziomu funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Etyczne postępowanie w procesie diagnozy funkcjonalnej. Metody oceny poziomu funkcjonowania osób z głęboką, znaczną, umiarkowana i lekką niepełnosprawnością intelektualną (analiza wybranych metod oraz konstruowanie arkuszy obserwacji) Arkusz do oceny wrażliwości zmysłowej. Projektowanie zadań diagnostycznych do oceny poziomu funkcjonowania ucznia w wybranej sferze. Zasady interpretacji wyników rozpoznania i formułowanie wniosków do edukacji i rehabilitacji/terapii.

Literatura:

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010): Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.(Rozdział I, II, IV).

Głodkowska J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej

Kielin J.(2008) Profil osiągnięć ucznia

Witkowski T. (1996) Podręcznik do INWENTARZA PAC-1 H.C. GUNZBURGA DO OCENY POSTĘPU W ROZWOJU SPOŁECZNYM OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. Lublin.

Witkowski T. (1996) Podręcznik do INWENTARZA PAC-2 H.C. GUNZBURGA DO OCENY POSTĘPU W ROZWOJU SPOŁECZNYM OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. Lublin.

Witkowski T. (1996) Podręcznik do INWENTARZA PPAC H.C. GUNZBURGA DO OCENY POSTĘPU W ROZWOJU SPOŁECZNYM OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. Lublin.

Marcinkowska B. (2004). Diagnoza umiejętności funkcjonalnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. (w:) Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia; teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości. Red.: J. Głodkowska, A. Giryński, APS, Warszawa

Marcinkowska B.(2009). Diagnoza dla jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.(w:) PEDAGOGIKA SPECJALNA. Różne poszukiwania – wspólna misja.

Marcinkowska B. (2013). Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - w poszukiwaniu wzajemności i współpracy Warszawa: APS.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5 h

Przygotowanie się do zaliczenia – 5 h

Samodzielne prace: – 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Teoretyczne podstawy diagnozy funkcjonalnej. Metody wykorzystywane w procesie diagnozy funkcjonalnej. Wybrane narzędzia wykorzystywane w diagnozie funkcjonalnej. Rola zespołu specjalistów i innych osób wspierających w procesie rozpoznawania poziomu funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Etyczne postępowanie w procesie diagnozy funkcjonalnej. Metody oceny poziomu funkcjonowania osób z głęboką, znaczną, umiarkowana i lekką niepełnosprawnością intelektualną (analiza wybranych metod oraz konstruowanie arkuszy obserwacji) Arkusz do oceny wrażliwości zmysłowej. Projektowanie zadań diagnostycznych do oceny poziomu funkcjonowania ucznia w wybranej sferze. Zasady interpretacji wyników rozpoznania i formułowanie wniosków do edukacji i rehabilitacji/terapii.

Literatura:

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010): Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.(Rozdział I, II, IV).

Głodkowska J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej

Kielin J.(2008) Profil osiągnięć ucznia

Witkowski T. (1996) Podręcznik do INWENTARZA PAC-1 H.C. GUNZBURGA DO OCENY POSTĘPU W ROZWOJU SPOŁECZNYM OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. Lublin.

Witkowski T. (1996) Podręcznik do INWENTARZA PAC-2 H.C. GUNZBURGA DO OCENY POSTĘPU W ROZWOJU SPOŁECZNYM OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. Lublin.

Witkowski T. (1996) Podręcznik do INWENTARZA PPAC H.C. GUNZBURGA DO OCENY POSTĘPU W ROZWOJU SPOŁECZNYM OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. Lublin.

Marcinkowska B. (2004). Diagnoza umiejętności funkcjonalnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. (w:) Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia; teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości. Red.: J. Głodkowska, A. Giryński, APS, Warszawa

Marcinkowska B.(2009). Diagnoza dla jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.(w:) PEDAGOGIKA SPECJALNA. Różne poszukiwania – wspólna misja.

Marcinkowska B. (2013). Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - w poszukiwaniu wzajemności i współpracy Warszawa: APS.

Uwagi:

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010): Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.(Rozdział I, II, IV).

Głodkowska J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej

Kielin J.(2008) Profil osiągnięć ucznia

Witkowski T. (1996) Podręcznik do INWENTARZA PAC-1 H.C. GUNZBURGA DO OCENY POSTĘPU W ROZWOJU SPOŁECZNYM OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. Lublin.

Witkowski T. (1996) Podręcznik do INWENTARZA PAC-2 H.C. GUNZBURGA DO OCENY POSTĘPU W ROZWOJU SPOŁECZNYM OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. Lublin.

Witkowski T. (1996) Podręcznik do INWENTARZA PPAC H.C. GUNZBURGA DO OCENY POSTĘPU W ROZWOJU SPOŁECZNYM OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. Lublin.

Marcinkowska B. (2004). Diagnoza umiejętności funkcjonalnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. (w:) Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia; teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości. Red.: J. Głodkowska, A. Giryński, APS, Warszawa

Marcinkowska B.(2009). Diagnoza dla jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.(w:) PEDAGOGIKA SPECJALNA. Różne poszukiwania – wspólna misja.

Marcinkowska B. (2013). Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - w poszukiwaniu wzajemności i współpracy Warszawa: APS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład, studiowanie literatury, dyskusja, metoda ćwiczebna.

Pełny opis:

Teoretyczne podstawy diagnozy funkcjonalnej. Metody wykorzystywane w procesie diagnozy funkcjonalnej. Wybrane narzędzia wykorzystywane w diagnozie funkcjonalnej. Rola zespołu specjalistów i innych osób wspierających w procesie rozpoznawania poziomu funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Etyczne postępowanie w procesie diagnozy funkcjonalnej. Metody oceny poziomu funkcjonowania osób z głęboką, znaczną, umiarkowana i lekką niepełnosprawnością intelektualną (analiza wybranych metod oraz konstruowanie arkuszy obserwacji) Arkusz do oceny wrażliwości zmysłowej. Projektowanie zadań diagnostycznych do oceny poziomu funkcjonowania ucznia w wybranej sferze. Zasady interpretacji wyników rozpoznania i formułowanie wniosków do edukacji i rehabilitacji/terapii.

Literatura:

Teoretyczne podstawy diagnozy funkcjonalnej. Metody wykorzystywane w procesie diagnozy funkcjonalnej. Wybrane narzędzia wykorzystywane w diagnozie funkcjonalnej. Rola zespołu specjalistów i innych osób wspierających w procesie rozpoznawania poziomu funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Etyczne postępowanie w procesie diagnozy funkcjonalnej. Metody oceny poziomu funkcjonowania osób z głęboką, znaczną, umiarkowana i lekką niepełnosprawnością intelektualną (analiza wybranych metod oraz konstruowanie arkuszy obserwacji) Arkusz do oceny wrażliwości zmysłowej. Projektowanie zadań diagnostycznych do oceny poziomu funkcjonowania ucznia w wybranej sferze. Zasady interpretacji wyników rozpoznania i formułowanie wniosków do edukacji i rehabilitacji/terapii.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5 h

Przygotowanie się do zaliczenia – 5 h

Samodzielne prace: – 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.