Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biblioterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-BIB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biblioterapia
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obow. dla stud. pod.: wsp. rozw. dzieci (0-5) w ramach pomocy - psych.-pedagog. w żłob. i przedszk.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student wie jak prawidłowo dobrać materiał czytelniczy, odpowiadający założonym celom, zgodny z wiekiem, możliwościami percepcyjnymi oraz zainteresowaniami odbiorcy.

Student wie, jakie są fazy procesu biblioterapeutycznego

Student wie jak przeprowadzić prawidłowy dobór materiałów alternatywnych, które wspomogą zajęcia biblioterapeutyczne.

Umiejętności

Potrafi dokonać analizy wybranych baśni pod kątem wykorzystania ich do zajęć biblioterapeutycznych.

Potrafi prawidłowo dobrać materiał czytelniczy zgodnie z potrzebami odbiorcy. Doskonale orientuje się w nowościach wydawniczych, kierowanych do małych czytelników.

Potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia biblioterapeutyczne.

Kompetencje społeczne

Student dostrzega „leczniczą” wartość literatury. Świadomość ta wyraża się w potrzebie poszukiwania i zagłębiania się w świat literatury dziecięcej. Wykorzystuje psychoterapeutyczną moc baśni w pracy z dziećmi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Katarzyna Kossowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład, dyskusja

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Borecka I. (2001) Biblioterapia formą terapii pedagogicznej, Wałbrzych.

Czernianin W. (2008) Teoretyczne podstawy biblioterapii, Wrocław.

Chamer – Nowak A., Ippoldt L. (2015) Bajka jak lekarstwo. Zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej, Warszawa.

Konieczna E. J. red. (2005) Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów, Kraków.

Molicka M. (2002) Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań.

Bałuch A. (1993) Archetypy literatury dziecięcej, Wrocław.

Krawczyk A. (2008) Z książką prze życie, Lublin.

Głodkowska J. (2001) Zabawa i nauka w kręgu baśni, Warszawa.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 5g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15g

Przygotowanie się do egzaminu 20g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20g

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.