Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aranżacja przestrzeni terapeutycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-APT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aranżacja przestrzeni terapeutycznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obow. dla stud. podyp.: wczesne wsp. rozw. małych dz. ze złoż. zaburz. rozw. oraz wspier. ich rodzin
Obow. III sem. stud. pod.: wcz. wsp. roz. małych dz. ze złoż. zab. rozw. oraz wspier. ich rodzin
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna uwarunkowania środowiskowe wpływające na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością złożoną

Zna cele i zasady aranżowanej przestrzeni terapeutycznej dla osób ze złożoną niepełnosprawnością

Zna możliwości i ograniczenia ad aranżacji otoczenia osób z niepełnosprawnością złożoną

Umiejętności

Umie ocenić środowisko , przestrzeń, której funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością złożoną

Umie zaprojektować modyfikacje przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością złożoną

Kompetencje społeczne

Potrafi współpracować w grupie

Potrafi komunikować się, empatia w kontaktach z diagnostyczno –terapeutycznych

Potrafi zaprezentować swoje umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć (w skali punktów 1-5)

Ocena w skali 1 – 5 wykonanego zadania

Ocena na podstawie obserwacji pracy studenta zarówno indywidualnej jak i grupowej (skali punktów 1-5)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Uwarunkowania środowiskowe wpływające na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością złożoną

Cele i zasady aranżowanej przestrzeni terapeutycznej dla osób ze złożoną niepełnosprawnością

Możliwości i ograniczenia ad aranżacji otoczenia osób z niepełnosprawnością złożoną

Metody oceny środowiska i przestrzeni, w której funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością złożoną

Projektowanie i modyfikacje przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością złożoną

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

Corn A. Model funkcjonowania wzrokowego. Foundations of Lov Vision. AFB. Skala oceny środowiska dziecka.

Waloszek D. Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 5

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć (w skali punktów 1-5)

Ocena w skali 1 – 5 wykonanego zadania

Ocena na podstawie obserwacji pracy studenta zarówno indywidualnej jak i grupowej (skali punktów 1-5)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Uwarunkowania środowiskowe wpływające na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością złożoną

Cele i zasady aranżowanej przestrzeni terapeutycznej dla osób ze złożoną niepełnosprawnością

Możliwości i ograniczenia ad aranżacji otoczenia osób z niepełnosprawnością złożoną

Metody oceny środowiska i przestrzeni, w której funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością złożoną

Projektowanie i modyfikacje przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością złożoną

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

Corn A. Model funkcjonowania wzrokowego. Foundations of Lov Vision. AFB. Skala oceny środowiska dziecka.

Waloszek D. Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 5

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska, Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska, Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć (w skali punktów 1-5)

Ocena w skali 1 – 5 wykonanego zadania

Ocena na podstawie obserwacji pracy studenta zarówno indywidualnej jak i grupowej (skali punktów 1-5)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Uwarunkowania środowiskowe wpływające na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością złożoną

Cele i zasady aranżowanej przestrzeni terapeutycznej dla osób ze złożoną niepełnosprawnością

Możliwości i ograniczenia ad aranżacji otoczenia osób z niepełnosprawnością złożoną

Metody oceny środowiska i przestrzeni, w której funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością złożoną

Projektowanie i modyfikacje przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością złożoną

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

Corn A. Model funkcjonowania wzrokowego. Foundations of Lov Vision. AFB. Skala oceny środowiska dziecka.

Waloszek D. Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata. Wyd Naukowe Uniwersytetu pedagogicznego, Kraków 2009

Uwagi:

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 5g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5g

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15g

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.