Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aspekty etyczne pomagania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-AEP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aspekty etyczne pomagania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

słuchacz potrafi scharakteryzować podstawowe zasady etyczne obowiązujące osobę udzielającą pomocy psychologicznej

potrafi wymienić prawa klienta (w oparciu o KEPTP, Międzynarodową Deklarację Praw Człowieka)

potrafi zidentyfikować konflikty wartości etycznych w sytuacjach trudnych w działalności profesjonalnej pomocy

Umiejętności

analizuje sytuacje profesjonalne pod kątem obecnych w nich wartości etycznych

potrafi zastosować w sytuacjach profesjonalnych standardy etyczne obowiązujące psychologa

Kompetencje społeczne (max. 10)

posiada przekonane o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Test wiadomości

Ocena wypowiedzi ustnych

Pełny opis:

1. Definicje pojęć: etyka, moralność, deontologia.

2. Natura zła moralnego

3. Struktura działań moralnych (podmiotowość, decyzyjność , autonomia).

4. Uzasadnienie dla potrzeby deontologii w poradnictwie psychologicznym.

5. Główne wyznaczniki treści zasad deontologicznych (godność osoby, dobro klienta, asymetryczność relacji, prawo naturalne).

6.Obszary dylematów etycznych w procesie poradnictwa.

7.Sposoby rozwiązywania dylematów etycznych.

8. Najczęściej występujące dylematy etyczne w poradnictwie psychologicznym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Brzeziński J., Toeplitz-Winiewska M., Etyczne dylematy psychologii, 2004, Wydawnictwo Naukowe SWPS

Brzeziński J., Toeplitz-Winiewska M., Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, 2004, Wydawnictwo Naukowe SWPS

Stepulak M., Dylematy etyczno-zawodowe psychologa, 2002, Wydawnictwo TN KUL

Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kodeks etyczno- zawodowy psychologa, 2000, PTP.

Literatura uzupełniająca

Jones C. i inn., Co wolno, a czego nie wolno terapeucie, 2005, GWP

Hunter M., Struve J., The ethical use of touch in psychotherapy, 1998, Thousand Oaks

Gordon P., Face to face: Therapy as ethics, 1999, London: Constable

Olejnik S., Etyka lekarska, 1995, Wydawnictwo Unia Katowice

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu)

Przygotowanie się do egzaminu 5g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Wojciech Stefaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Wojciech Stefaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.