Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-STA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka - 1
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Opis statystyczny:

1.1. Wprowadzenie podstawowych pojęć (populacja, próba, strategia badań prostych i reprezentatywnych).

1.2. Cechy i skale pomiarowe.

1.3. Miary położenia (modalna, mediana średnia).

1.4. Miary rozproszenia (dyspersja względna klasyfikacji, rozstęp, odchylenie standardowe, wariancja).

1.5. Miary współzależności (współczynnik siły związku, współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, analiza regresji liniowej).

1.6. Miary skośności.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma podstawową wiedzę o opisie statystycznym danych z badań empirycznych. Zna podstawowe pojęcia statystyczne, skale pomiarowe i miary statystyczne.

Umiejętności

Student/-ka umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie opisu statystycznego pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi stosowanych w socjologii oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka korzysta z literatury naukowej, rozumie opisy statystyczne wyników badań zamieszczone w pozycjach zwartych i artykułach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Opis statystyczny

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć (populacja, próba, strategia badań prostych i reprezentatywnych)

2. Cechy i skale pomiarowe

3. Miary położenia (modalna, mediana średnia)

4. Miary rozproszenia (dyspersja względna klasyfikacji, rozstęp, odchylenie standardowe, wariancja)

5. Miary współzależności (współczynnik siły związku, współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, analiza regresji liniowej)

6. Miary skośności

Pełny opis:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć

- populacja, próba, strategia badań prostych (wyczerpujących) i reprezentatywnych

- próba reprezentatywna: losowa, systematyczna i celowa.

- próba tendencyjna

- sposoby pobierania próby reprezentatywnej: losowanie proste i warstwowe

2. Podstawowe metody opisu statystycznego

2.1 Cechy i skale pomiarowe

- rodzaje cech

- skala nominalna, porządkowa, interwałowa i stosunkowa

- przekształcanie skal

- cechy skokowe, ciągłe i w przybliżeniu ciągłe

2.2 Miary położenia (tendencji centralnej)

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- skale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności)

2.3 Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (kwartyle, rozstęp)

- skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja)

2.4 Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla)

- skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

- analiza regresji liniowej

2.5 Miary skośności

Kolokwium z opisu statystycznego

Literatura:

- H.M. Blalock –„ Statystyka dla socjologów”, PWN, Warszawa 1975

– J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

- G.A. Ferguson, Y. Takane, „Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice”, PWN, Warszawa 2009

-P. Francuz, R. Mackiewicz –„Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą”, Wyd. KUL, Lublin 2007

- A. Góralski – „ Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice”, PWN, Warszawa 1987

-G. Lissowski, J. Haman, M.Jasiński – „Podstawy statystyki dla socjologów”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011

- A. Maksimowicz – Ajchel –„Wstęp do statystyki”, WUW, Warszawa 2007

- R. Mayntz – „Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej”, PWN, Warszawa 1985

- J. Podgórski – „Statystyka dla studiów licencjackich”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010

- B. Szulc – „Statystyka dla ekonomistów” t. I i II, PWE, Warszawa 1969

- R. Szwed – „Metody statystyczne w naukach społecznych – elementy teorii i zadania”, Wyd. KUL, Lublin 2000

- G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.