Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-STA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka - 1
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Opis statystyczny:

1.1. Wprowadzenie podstawowych pojęć (populacja, próba, strategia badań prostych i reprezentatywnych).

1.2. Cechy i skale pomiarowe.

1.3. Miary położenia (modalna, mediana średnia).

1.4. Miary rozproszenia (dyspersja względna klasyfikacji, rozstęp, odchylenie standardowe, wariancja).

1.5. Miary współzależności (współczynnik siły związku, współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, analiza regresji liniowej).

1.6. Miary skośności.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/-ka ma podstawową wiedzę o opisie statystycznym danych z badań empirycznych. Zna podstawowe pojęcia statystyczne, skale pomiarowe i miary statystyczne.

Umiejętności

Student/-ka umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie opisu statystycznego pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi stosowanych w socjologii oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka korzysta z literatury naukowej, rozumie opisy statystyczne wyników badań zamieszczone w pozycjach zwartych i artykułach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.