Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe licencjackie - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-LI2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe licencjackie - 2
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. SC, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Opracowanie narzędzi badawczych.

2. Realizacja własnego badania empirycznego.

3. Analiza zgromadzonego materiału badawczego.

4. Przygotowanie wstępnych wersji poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej.

5. Przegląd istniejących badań.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach socjologii.

Zna metody i narzędzia stosowane w socjologii, w tym techniki pozyskiwania danych pozwalające na prowadzenie badań empirycznych.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii oraz pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do identyfikowania i krytycznego analizowania procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych).

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, wystąpień ustnych i prac pisemnych.

Potrafi komunikować się z różnymi odbiorcami z użyciem specjalistycznej terminologii; umie merytorycznie argumentować i formułować wnioski w debacie.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Jest gotowy/-a do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność i przedsiębiorczość oraz angażuje się we współpracę na rzecz środowiska społecznego.

Dostrzega i rozwiązuje dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa.

Respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Adam Buczkowski, Tatiana Kanasz, Piotr Rosół, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.