Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań zachowań politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2S-MBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań zachowań politycznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, socjologia zmiany społecznej, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zachowania polityczne – wprowadzenie: definicja, typy zachowań politycznych.

2. Badania zachowań wyborczych.

3. Analiza przestrzennych zróżnicowań preferencji wyborczych w Polsce.

4. Kto zostaje politykiem i dlaczego? Rekrutacja elit politycznych w świetle badań.

5. Metody analizy kampanii wyborczych w „starych” i „nowych” mediach.

6. Postawy wobec demokracji i preferencje partyjne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat różnych typów zachowań politycznych.

Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, organizacjach i instytucjach społecznych istotnych z punktu widzenia badań różnych typów zachowań politycznych.

Ma wiedzę o metodach, narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych, pozwalających badać i opisywać wybrane rodzaje zachowań politycznych.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę i pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do opisu i analizy różnych typów zachowań politycznych.

Potrafi funkcjonować i współdziałać w grupie przy opracowywaniu zleconych zadań.

Umie samodzielnie uzupełniać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie badań zachowań politycznych oraz inicjować podobne działania u innych osób.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze badań zachowań politycznych; jest gotów/-owa do krytycznej oceny odbieranych treści.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Marcin Grudzień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji)

- kolokwium

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne. Czym są zachowania polityczne.

2. Modele zachowań wyborczych Polaków.

2. Zagadnienia dotyczące sposobów badań zachowań politycznych.

3. Badanie zróżnicowań preferencji wyborczych Polaków.

4. Analiza kampanii wyborczych w mediach różnego rodzaju.

5. Konflikt społeczny a zachowania wyborcze.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metoda podająca treści programowe wraz z prezentacjami najważniejszych zagadnień

Dyskusja w oparciu o lektury zadawane studentom i studentkom.

Nakład pracy studenta/studentki:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowywanie prezentacji w oparciu o literaturę przedmiotu: 10 h

- przygotowywanie się do zaliczenia ćwiczeń: 20 h

- analiza zadanej literatury przedmiotu: 15 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.