Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-SPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia polityki
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Co to jest polityka?

2. Ideologie polityczne.

3. Systemy polityczne, ich klasyfikacje.

4. Demokracja, definicje, modele.

5. Metody, narzędzia i techniki stosowane w badaniu zjawisk politycznych.

6. Współczesny kryzys demokracji.

7. Państwo: typy i role państwa.

7. Władza: trójpodział władzy (ustawodawcza, wykonawcza, sądownictwo).

8. Władza scentralizowana – zdecentralizowana.

9. Rola władz lokalnych.

10. Biurokracja.

11. Kultura polityczna, legitymizacja.

12. Reprezentacja polityczna; wybory.

13. Partie polityczne, grupy interesów, inicjatywy obywatelskie.

14. Grupy etniczne i narody.

15. Ruchy społeczne (np. feministyczne, ekologiczne).

16. Polityka w erze globalizacji ekonomicznej i społecznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma pogłębioną wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat instytucji społecznych i politycznych.

Ma pogłębioną wiedzę o strukturach, organizacjach i instytucjach społecznych i politycznych.

Ma wiedzę o metodach, narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych, pozwalających badać i opisywać struktury, organizacje i instytucje społeczne, polityczne.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę i pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do opisu i analizy procesów społecznych i politycznych.

Potrafi krytycznie analizować i interpretować teksty ważne z punktu widzenia socjologii polityki.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze socjologii; jest gotów/-owa do krytycznej oceny odbieranych treści.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Siemieńska-Żochowska
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski, Dagmara Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu socjologii polityki. Przedstawienie teorii socjologicznych dotyczących relacji władza-społeczeństwo. Procesy kształtowania państwa narodowego. Systemy polityczne: demokracja - autorytaryzm. Rozwój demokracji liberalnych na świecie. Kształtowanie demokracji w Polsce. Globalizacja a demokracja.

Zaliczenie zajęć na podstawie:

aktywności studentów, referatów prezentowanych podczas zajęć, kolokwiów.

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Co to jest polityka?

2. Ideologie polityczne.

3. Systemy polityczne, ich klasyfikacje.

4. Demokracja, definicje, modele.

5. Metody, narzędzia i techniki stosowane w badaniu zjawisk politycznych.

6. Współczesny kryzys demokracji.

7. Państwo: typy i role państwa.

7. Władza: trójpodział władzy (ustawodawcza, wykonawcza, sądownictwo).

8. Władza scentralizowana – zdecentralizowana.

9. Rola władz lokalnych.

10. Biurokracja.

11. Kultura polityczna, legitymizacja.

12. Reprezentacja polityczna; wybory.

13. Partie polityczne, grupy interesów, inicjatywy obywatelskie.

14. Grupy etniczne i narody.

15. Ruchy społeczne (np. feministyczne, ekologiczne).

16. Polityka w erze globalizacji ekonomicznej i społecznej.

Literatura:

Heywood A., 2009, Teoria polityki. Wprowadzenie, PWN Warszawa, Rozdz.: 3- 10 ;

Marody M., 2007, (wyb. i opr.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI, (wybrane artykuły)

Szczupaczyński J.,1998, (wyb. i opr.) Władza i społeczeństwo, t. 1 i 2,

Warszawa (wybrane artykuły)

Sztompka P., Kucia M., 2005, Socjologia .Lektury, Kraków

Bazy danych i raporty z badań socjologicznych i politologicznych dostępne w Internecie (m.in.raporty CBOS).

Lektura uzupełniająca:

Castells M., 2018, Władza komunikacji, tłum :Jedliński J., Tomanek P.,

Kraków.

Dobry M., 1995, Socjologia kryzysów politycznych, z ang. tłum. K. Wakar,

Warszawa.

Grabowska M., Szawiel T., 2001, Budowanie demokracji. Podziały społeczne,

partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej

Polsce, Warszawa.

Lipset S.M. , 1995, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, z ang. tłum.

G. Dziurdzik Kraśniewska, Warszawa.

Wnuk-Lipiński E., 2008, Socjologia życia publicznego, Warszawa. (fragmenty)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.