Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody pomocy psychologicznej - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-MP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pomocy psychologicznej - 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 5 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla III r. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla III r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Metody pomocy psychologicznej.

2. Osoby zdrowe i metody pomagania w wybranych sytuacjach kryzysowych typowych dla cyklu życia i w sytuacjach wyjątkowych.

3. Metody pomocy stosowane w przypadku chorób psychicznych.

4. Zastosowanie metod treningowych.

Ćwiczenia:

1. Teoretyczne ujęcie choroby psychicznej.

2. Myślenie systemowe.

3. Teoria redefiniowania roli rodzica według Miliken.

4. Doświadczenie opieki nad dorosłym dzieckiem przewlekle chorym psychicznie według Ryan.

5. Egzystencjalne problemy wynikające z choroby dziecka.

6. Charakterystyka rodzajów pomocy udzielanej przez psychologa klinicznego.

7. Przygotowanie oferty pomocowej dla pacjenta z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna obszary zmian wymaganych w różnych formach pomocy chorym psychicznie oraz wsparcia pacjenta i jego rodziny.

Ma pogłębioną wiedzę na temat różnego rodzaju pomocy udzielanej przez psychologa klinicznego.

Rozumie działanie mechanizmów pomocowych potrzebnych do zainicjowania pożądanej zmiany w życiu pacjenta i jego rodziny.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat oferty pomocowej w przypadku różnego rodzaju problemów ze zdrowiem psychicznym.

Umiejętności

Student/-ka potrafi zaproponować wskaźniki do ewaluacji skuteczności zajęć terapeutycznych.

Potrafi przygotować plan zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb pacjenta.

Potrafi zaproponować adekwatną do sytuacji rodzinnej pacjenta psychoedukację.

Potrafi posłużyć się wybranymi programami psychoprofilaktycznymi.

Kompetencje społeczne

Student/-ka dba o poprawną komunikację interpersonalną.

Metody i kryteria oceniania:

esej

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą metod pomagania osobom będącym w kryzysie psychicznym - wynikającym z naturalnego cyklu rozwojowego każdego człowieka oraz takim, które występują w sytuacjach wyjątkowych.

Pełny opis:

1. Pomoc psychologiczna - definicja.

2. Osoby zdrowe i metody pomagania w wybranych sytuacjach kryzysowych typowych dla cyklu życia i w sytuacjach wyjątkowych.

3. Metody pomocy stosowane w przypadku chorób psychicznych.

4. Psychoterapia i metody stosowane w wybranych szkołach terapeutycznych.

5. Budowanie relacji terapeutycznej jako niespecyficznej formy pomagania i leczenia.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą metod pomagania osobom będącym w kryzysie psychicznym - wynikającym z naturalnego cyklu rozwojowego każdego człowieka oraz takim, które występują w sytuacjach wyjątkowych.

Pełny opis:

1. Pomoc psychologiczna - definicja.

2. Osoby zdrowe i metody pomagania w wybranych sytuacjach kryzysowych typowych dla cyklu życia i w sytuacjach wyjątkowych.

3. Metody pomocy stosowane w przypadku chorób psychicznych.

4. Psychoterapia i metody stosowane w wybranych szkołach terapeutycznych.

5. Budowanie relacji terapeutycznej jako niespecyficznej formy pomagania i leczenia.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Maryla Malewicz-Sawicka, Aleksandra Zadrożna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą metod pomagania osobom będącym w kryzysie psychicznym - wynikającym z naturalnego cyklu rozwojowego każdego człowieka oraz takim, które występują w sytuacjach wyjątkowych.

Stosowane metody pomiaru efektów uczenia się: esej (wykład ) napisany na wybrany jeden z trzech tematów. Ocenie będą podlegać takie elementy eseju jak odniesienie do założeń teoretycznych, zastosowanie we wnioskowaniu posiadanej wiedzy psychologicznej, oryginalność podejścia do tematu.

Pełny opis:

1. Pomoc psychologiczna - definicja.

2. Osoby zdrowe i metody pomagania w wybranych sytuacjach kryzysowych typowych dla cyklu życia i w sytuacjach wyjątkowych.

3. Metody pomocy stosowane w sytuacji gdy celem jest rozwój potraumatyczny.

4. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym i budowanie dobrostanu.

5. Budowanie relacji terapeutycznej jako niespecyficznej formy pomagania i leczenia.

Literatura:

1. Psychologia Kliniczna. Cierpiałkowska L., Sęk H. 2016, PWN.

2. Kaczmarek Ł. Pozytywne interwencje psychologiczne. 2016, Zyski Ska.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Szacowany nakład pracy studenta: liczba godzin kontaktowych - 5; liczba godzin potrzebnych do przygotowywania się do zajęć - 10: liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia - 10.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka, Emilia Migała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą metod pomagania osobom będącym w kryzysie psychicznym - wynikającym z naturalnego cyklu rozwojowego każdego człowieka oraz takim, które występują w sytuacjach wyjątkowych.

sposób pomiaru - weryfikacji efektów kształcenia - wykład: esej napisany na wybrany jeden z trzech możliwych tematów. Punktowaniu podlegają takie elementy eseju jak: odnoszenie się do treści poruszanych na wykładzie (teoria), zastosowanie wiedzy psychologicznej, oryginalność ujęcia tematu.

Pełny opis:

1. Pomoc psychologiczna - definicja.

2. Osoby zdrowe i metody pomagania w wybranych sytuacjach kryzysowych typowych dla cyklu życia i w sytuacjach wyjątkowych.

3. Metody wspierające rozwój potraumatyczny.

4. Zapobieganie kryzysom.

5. Budowanie relacji terapeutycznej jako niespecyficznej formy pomagania i leczenia.

Uwagi:

stosowane metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 5; przygotowanie się do ćwiczeń - 10 godzin; przygotowanie się do zaliczenia wykładu - 10 godzin. W sumie 25 godzin.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)