Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy socjologii edukacji - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-WSE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy socjologii edukacji - konwersatorium
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 5 sem. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Socjalizacja w warunkach zmiany społecznej

Edukacja w zmieniającym się świecie

Nierówności edukacyjne

Ideologie edukacyjne

Kapitał społeczny a edukacja

Młodzież - wybrane zagadnienia z socjologiii młodzieży

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. M.J. Szymański (2021). Edukacja w zmieniającym się świecie. Warszawa: Wyd. Difin.

2. M.J. Szymański (2013). Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

3. M.J. Szymański (red.) (2019). Krótkie wykłady z socjologii edukacji. Warszawa: Wolters Kluwer

4. M. J. Szymański (2021), Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie. Warszawa, Difin.,

5. A. Gromkowska-Melosik, M.J. Szymański (20140, Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesu i marginalizacji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Hirszowicz (2007). Stąd, ale dokąd. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

2. Z. Bauman (2012). O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

3. Z. Bauman, T. Leoncini (2018). Płynne pokolenie. Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

4. Z. Kwieciński (2012). Pedagogie postu. Preteksty - konteksty - podteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impulsstwo

5. M. Marcela (2021), Selekcje. Jak szkoła niszczy ludzi, społeczeństwo i świat, Kraków: 2021.

6. P. Mikiewicz (2016). Socjologia edukacji. Warszawa: PWN.

7. M.J. Szymański (2015). Studia i szkice z socjologii edukacji. Warszawa: Wyd. APS.

8. R. Wilkinson, K. Pickett (2011). Duch równości. Tam gdzie panuje równość wszystkim żyje się lepiej. Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

9. Z. Melosik (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student /studentka zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu socjologii edukacji; kulturowe, antropologiczne, aksjologiczne i socjologiczne opisy współczesności; funkcje edukacji w życiu społeczeństw i egzystencji jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem etapu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; typy i rolę ideologii w życiu społecznym, a w szczególności rolę i znaczenie ideologii edukacyjnych w projektowaniu systemów wczesnej edukacji; opis, charakterystykę, specyfikę, ulokowanie społeczne, blokady i możliwości rozwojowe różnych grup społecznych; fundamentalne dylematy współczesnej edukacji:

Umiejętności

Student /studentka potrafi w sposób refleksyjny i krytyczny wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu współczesnych problemów socjologii edukacji, poprawnie konstruować pisemne i ustne wypowiedzi na tematy związane z omawianą problematyką.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie planowania i kierowania procesami społecznymi w środowisku wychowania i kształcenia dziecka i ucznia.

Metody i kryteria oceniania:

Metody poszukujące. Dyskusje na temat przeczytanych lektur. Referaty.

Ocena aktywności i jakości wypowiedzi na konwersatorium. Kolokwium sprawdzające znajomość problematyki/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Błażej Przybylski, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Przybylski
Prowadzący grup: Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- zaliczenie w formie ustnej (odpowiedzi na pytania otwarte, o charakterze problemowym);

- aktywność podczas konwersatorium (poziom i jakość uczestnictwa w dyskusjach problemowych).

UMIEJĘTNOŚCI:

- zaliczenie w formie ustnej (odpowiedzi na pytania otwarte, o charakterze problemowym);

- aktywność podczas konwersatorium (poziom i jakość uczestnictwa w dyskusjach problemowych).

KOMPETENCJE:

- zaliczenie w formie ustnej (odpowiedzi na pytania otwarte, o charakterze problemowym);

- aktywność podczas konwersatorium (poziom i jakość uczestnictwa w dyskusjach problemowych).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Socjalizacja w warunkach zmiany społecznej

Edukacja w zmieniającym się świecie

Nierówności edukacyjne

Ideologie edukacyjne

Młodzież - wybrane zagadnienia z pedagogiki młodzieży

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. M.J. Szymański (2021). Edukacja w zmieniającym się świecie. Warszawa: Wyd. Difin.

2. M.J. Szymański (2013). Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

3. M.J. Szymański (red.) (2019). Krótkie wykłady z socjologii edukacji. Warszawa: Wolters Kluwer.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Hirszowicz (2007). Stąd, ale dokąd. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

2. Z. Bauman (2012). O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

3. Z. Bauman, T. Leoncini (2018). Płynne pokolenie. Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

4. Z. Kwieciński (2012). Pedagogie postu. Preteksty - konteksty - podteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impulsstwo

5. M. Marcela (2021), Selekcje. Jak szkoła niszczy ludzi, społeczeństwo i świat, Kraków: 2021.

6. P. Mikiewicz (2016). Socjologia edukacji. Warszawa: PWN.

7. M.J. Szymański (2015). Studia i szkice z socjologii edukacji. Warszawa: Wyd. APS.

8. R. Wilkinson, K. Pickett (2011). Duch równości. Tam gdzie panuje równość wszystkim żyje się lepiej. Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

9. Z. Melosik (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- dyskusje problemowe w czasie konwersatorium

- omawianie wybranych tekstów naukowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.