Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PYS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Teoria spostrzegania społecznego i komunikacji. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania. Sytuacje interpersonalne. Zagadnienia: empatii, zachowań asertywnych, agresywnych i uległych, postaw, stereotypów, uprzedzeń, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Reguły współdziałania. Procesy i role grupowe. Bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i metody usprawniania komunikacji z dzieckiem. Mechanizmy kształtowania się postaw dzieci lub uczniów. Przebieg i uwarunkowania procesów społecznych, mechanizmy kształtowania postaw.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson, E., Wilson, T.,D., Akert, R. (2004). Psychologia Społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Wojciszke B. (2013), Psychologia społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura uzupełniająca:

Aronson E., Pratkanis A. (2013), Wiek propagandy : używanie i nadużywanie perswazji na co dzień Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak jak się zachowują?. Gdańsk: GWP.

Mika, S., (1998). Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich uwarunkowania; sytuację interpersonalną; zagadnienia: empatii, zachowań asertywnych, agresywnych i uległych, postaw, stereotypów, uprzedzeń, negocjacji i rozwiązywania konfliktów; reguły współdziałania; procesy i role grupowe; bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i metody usprawniania komunikacji z dzieckiem, mechanizmy kształtowania się postaw dzieci lub uczniów.

Umiejętności

Student potrafi obserwować procesy uczenia się dzieci lub uczniów i ich konteksty mając na uwadze ustalenia psychologiczne;

Student potrafi skutecznie i świadomie komunikować się z użyciem właściwej terminologii psychologicznej.

Kompetencje społeczne

Student jest gotów wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela, Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.