Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku lokalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3S-PSS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku lokalnym
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PS, praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PS, praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie do pracy socjalnej z osobami starszymi w środowisku lokalnym w dobie starzejącego się społeczeństwa.

2. Sytuacja demograficzna i potrzeby osób starszych.

3. Polityka senioralna w latach 2014-2020 i założenia strategii polityki senioralnej do 2030 r.

4. Rodzaje wsparcia społecznego – formy pomocy środowiskowej na rzecz osób w podeszłym wieku.

5. Instytucjonalne formy wsparcia dla osób starszych o małej samodzielności i dezintegracji społecznej.

6. Instytucjonalne formy wsparcia dla osób starszych o dużej samodzielności i integracji społecznej.

7. Dobre praktyki w pracy socjalnej z osobami starszymi w miejscu zamieszkania.

8. Zasady organizowania społeczności lokalnej na rzecz seniorów.

9. Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób starszych w środowisku.

10. Spotkania pokoleń metodą kreowania przestrzeni sprzyjającej międzypokoleniowemu dialogowi.

11. Miasto przyjazne seniorom. Mapa zasobów środowiska lokalnego seniorów – formy pomocy środowiskowej na rzecz osób w podeszłym wieku w kontekście ich stylu funkcjonowania.

12. Organizacje pozarządowe i wolontariat pracowniczy w służbie seniorom.

13. Standardy Usług Pomocy i Integracji Społecznej dla osób starszych.

14. Możliwości pozyskiwania finansów na pracę socjalną z osobami starszymi.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę na temat instytucjonalnych form wsparcia osób starszych.

Zna rodzaje DPS i innych stacjonarnych placówek wsparcia osób zależnych w tym przede wszystkim w ramach rozwiązań funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej.

Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w poszczególnych fazach starości.

Umiejętności

Student/-ka potrafi dokonać analizy zasobów społeczności lokalnej i interpretować zjawiska w miejscu zamieszkania seniora.

Wykorzystuje nowoczesne technologie w celu pozyskania informacji z różnych źródeł i potrafi opracować innowacyjne rozwiązania na rzecz seniorów.

Potrafi przygotować prace pisemne i ustne wypowiedzi dotyczące tematyki przedmiotu.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest gotów/-owa do rozwijania wiedzy i pogłębiania umiejętności pracy socjalnej z osobami starszymi.

Dokonuje oceny własnych kompetencji i konsultuje efekty swojej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.