Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do specjalności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3F-WDS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do specjalności
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

przedmiot służy dokonaniu wyboru specjalności kształcenia przez studenta, sposób pomiaru efektów: obecność na zajęciach, ewentualne zaliczenie nieobecności.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Specyfika pracy socjalnej i zawodu pracownika socjalnego.

2. Przydatność wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabywanych na studiach na rynku pracy.

3. Omówienie zagadnień przewidzianych w programie specjalności: praca socjalna w pomocy społecznej oraz praca socjalna na rzecz rodziny.

4. Zwrócenie uwagi na wielowątkowość programu i jego połączenie z rzeczywistą potrzebą posiadania wiedzy o osobach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej rodzinie oraz możliwościami podejmowania na ich rzecz profesjonalnych działań.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Zna możliwości poszerzania wiedzy z zakresu pracy socjalnej w ramach oferowanych specjalności oraz rozumie przydatność na rynku pracy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabywanych na studiach.

Metody i kryteria oceniania:

ocena obecności na zajęciach na podstawie listy obecności

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

przedmiot służy dokonaniu wyboru specjalności kształcenia przez studenta,

sposób pomiaru efektów: obecność na zajęciach, ewentualne zaliczenie nieobecności.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Specyfika pracy socjalnej i zawodu pracownika socjalnego.

2. Przydatność wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabywanych na studiach na rynku pracy.

3. Omówienie zagadnień przewidzianych w programie specjalności: praca socjalna w pomocy społecznej oraz praca socjalna na rzecz rodziny.

4. Zwrócenie uwagi na wielowątkowość programu i jego połączenie z rzeczywistą potrzebą posiadania wiedzy o osobach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej rodzinie oraz możliwościami podejmowania na ich rzecz profesjonalnych działań.

Literatura:

brak

Uwagi:

przedmiot służy dokonaniu wyboru specjalności przez studenta, nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - po 2 godziny na specjalność z każdym prowadzącym, rejestracja wyboru specjalności w systemie USOS - około 0,5 godziny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski, Anna Kruk
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.