Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka aktywizacji społeczno-zawodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3F-PSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka aktywizacji społeczno-zawodowej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Pojęcie aktywizacji zawodowej.

2. Geneza aktywizacji społeczno-zawodowej.

3. Aktywizacja społeczna, pokonywanie problemów społecznych związanych z marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym.

4. Polityka państwa na rzecz aktywności zawodowej obywateli. Instrumenty publiczne i prywatne.

5. Znaczenie organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczno-zawodowej obywateli.

6. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Instrumenty aktywizacji społeczno-zawodowej osób z różnymi niepełnosprawnościami. Czynniki hamujące oraz sprzyjające aktywności społeczno-zawodowej niepełnosprawnych.

7. Aktywność społeczno-zawodowa osadzonych i byłych więźniów w systemie penitencjarnym i postpenitencjarnym.

8. Aktywność społeczno-zawodowa seniorów.

9. Polityka społeczno-zawodowa państwa jako część polityki aktywizacji społeczno-zawodowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/-ka posiada podstawową wiedzę z zakresu aktywizacji społecznej oraz zawodowej grup podlegających marginalizacji społecznej, szczególnie osób z niepełnosprawnościami, byłych więźniów, seniorów i innych klientów pomocy społecznej, a także posiada wiedzę z zakresu zawodów i specjalności zawodowych.

Umiejętności

Student/-ka dostrzega i dokonuje interpretacji wybranych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Potrafi powiązać wiedzę z zakresu sytuacji na rynku pracy, działań pomocy społecznej aktywizacji zawodowej klientów pracy socjalnej.

Potrafi pracować w grupach zadaniowych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę pozyskiwania wiedzy i umiejętności związanych z aktywizacją społeczno-zawodową klienta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.