Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy socjalne współczesnej Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3F-PSE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy socjalne współczesnej Europy
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Praca socjalna w Europie, od działalności charytatywnej poprzez rozwój w ramach struktur gospodarczych, społecznych i wreszcie państwowych. Europejski Fundusz Społeczny.

2. Przykłady rozwiązań związanych z pracą socjalną współcześnie w Niemczech, Francji, Litwie, Polsce.

3. Szczególna opieka nad rodziną: matka i dziecko, osoby starsze i samotne. Przykłady zaczerpnięte z różnych państw, w tym z Polski, np. 500+ i inne.

4. Uwzględnienie pytań i zagadnień wypływających od studentów.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę o historii pomocy społecznej i pracy socjalnej w Europie i Polsce, o Europejskim Funduszu Społecznym i jego znaczeniu w rozwiazywaniu problemów.

Zna praktykę rozwiazywania problemów w wybranych państwach europejskich.

Rozróżnia i charakteryzuje nowe problemy socjalne będące skutkiem starzenia się europejskich społeczeństw.

Identyfikuje zagadnienia dotyczące uchodźców: pomoc, adaptacja do nowych warunków, opieka nad dziećmi.

Umiejętności

Student/-ka umie analizować zmiany, jakie zachodziły w Europie, związane z problemami socjalnymi.

Zna tendencje zmian w pracy socjalnej zachodzących w Europie.

Umie analizować nowe zjawiska: pomoc dla rodziny i osób starszych i uchodźców.

Student/ka potrafi dyskutować, mając własny pogląd na tematy europejskie, podejmuje próby porównawcze w odniesieniu do Polski.

Chętnie występuje na forum publicznym (na zajęciach) w sprawach, jakie stoją przed pracą socjalną i pomocą społeczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski, Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Problemy socjalne współczesnej Europy

Prof. Ludwik Malinowski

Uzasadnienie rangi przedmiotu

I i II wojna światowa – ogrom zagadnień w zakresie pomocy społecznej (Polska - Ustawa 1923 r.)

Praca socjalna w środowisku

Domy pomocy społecznej.

W miarę możliwości zapoznać się z tymi zagadnieniami, ale powrócimy jeszcze do nich na zajęciach.

Życzę pomyślności, spotkamy się na zajęciach.

Do kontaktu podaję adres e-mail: lmalinowski@aps.edu.pl

Studenci pracy socjalnej studia stacjonarne, do zaliczenia przedmiotu Problemy socjalne współczesnej Europy, można napisać pracę nt.

,,Geneza pracy socjalnej w Europie współczesnej z uwzględnieniem Polski” , objętość pracy 5-7 stron, w wymiarze A4

Prace przysyłać na adres email: lmalinowski@aps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Akademii Pedagogiki Specjalnej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa z dopiskiem: dla prof. Ludwika Malinowskiego

Mam nadzieję że jeszcze się spotkamy i wszystko wyjaśnimy bezpośrednio. W razie konieczności można kontaktować się telefonicznie: 501 764 046

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.