Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3F-PRC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Strategie badań rozwoju.

2. Rozwój człowieka w poszczególnych sferach funkcjonowania psychicznego. Wybrane teorie rozwoju człowieka.

3. Stadia rozwoju prenatalnego. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy.

4. Ogólna charakterystyka rozwoju dziecka we wczesnym, średnim i późnym dzieciństwie.

5. Charakterystyka wieku dorastania. Problemy okresu dorastania.

6. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość, starość).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię i pojęcia z zakresu psychologii rozwoju człowieka.

Student zna i rozumie czynniki wpływające na rozwój człowieka (genetyczne, środowiskowe, związane z aktywnością własną człowieka).

Student zna i rozumie wybrane koncepcje rozwoju człowieka (Piageta, Eriksona, Kohlberga).

Posiada wiedzę na temat rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego człowieka; zna prawidłowości związane z rozwojem osobowości jednostki.

Umiejętności

Student/-ka potrafi interpretować informacje dotyczące zjawisk rozwojowych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę rozwijania wiedzy i zdobywania umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego.

Jest świadomy/-a złożoności problemów psychicznego funkcjonowania człowieka i ich uwarunkowań.

Korzystając ze zdobytej wiedzy potrafi identyfikować problemy wymagające specjalistycznej konsultacji lub opieki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.