Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3F-POL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Polityka społeczna, jako nauka.

2. Cele polityki społecznej oraz cele polityki socjalnej.

3. Polityka demograficzna w Polsce i na świecie.

4. Polityka społeczna wobec starzejącego się społeczeństwa.

5. Rodzina oraz formy jej wsparcia.

6. Koszty wychowania dziecka, jako problem społeczny.

7. Gospodarka mieszkaniowa w Polsce.

8. Modele systemów emerytalnych.

9. Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce.

10. Rynek pracy oraz bezrobocie w Polsce.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę z zakresu polityki społecznej, zna znaczenie polityki społecznej dla społeczeństwa, rodziny i jednostki.

Zna kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne aspekty polityki społecznej.

Zna i rozumie zróżnicowania społeczne, stanowiące czynniki ryzyka stygmatyzacji jednostek i rodzin.

Umiejętności

Student/-ka potrafi dokonać analizy zagadnień związanych z polityką społeczną, wykorzystując wiedzę o polityce społecznej w pracy socjalnej.

Potrafi przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień z zakresu polityki: rodzinnej, demograficznej, emerytalnej.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę rozwijania wiedzy i zdobywania umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów ze zróżnicowaniem społecznym, rozumie potrzebę szukania kompromisu.

Dokonuje krytycznej oceny własnych kompetencji i efektów pracy poprzez studiowanie zagadnień związanych z polityką społeczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Ludwik Malinowski, Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.